Pod koniec września do Urzędu Gminy w Baranowie wpłynęło pismo CPK w sprawie wyrażenia stanowiska i zgłaszania uwag do Planu Generalnego Lotniska – Port Solidarność na lata 2022-2060. W ostatnich dniach mieliśmy okazję poznać stanowisko gminy w tej sprawie.

W pierwszej połowie miesiąca w OSP Międzyborów odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki CPK z mieszkańcami Gminy Jaktorów, na którym podjęto rozmowę na temat planowej budowy węzła kolejowego mającej objąć znaczne obszary mieszkalne terenów Jaktorowa. Nie był to jednak jedyny motyw przewodni toczonej dyskusji. Poruszono ważny aspekt, który wzbudził duże zaskoczenie, a była nim prezentacja mapy hałasu wykazująca, iż częstotliwość decybeli jest na tyle wysoka, że może powodować zakłócenia warunków życia mieszkańców, szczególnie w porach nocnych.

W swym stanowisku Rada Gminy Baranów wyraziła negatywne stanowisko dotyczące przedstawionego Planu Generalnego Lotniska. Opinia negatywna wynika  z powodu braku kluczowych elementów planu generalnego. Radni zaznaczają przede wszystkim, że gmina nie otrzymała pełnej dokumentacji od spółki Centralny Port Komunikacji odnośnie planów inwestycyjnych. Przedstawiona dokumentacja zatytułowana „Plan Generalny'” nie uwzględnia dwóch głównych elementów niezbędnych w procesie konsultacji między przedstawicielami gminy, których tereny zostały objęte budową.
Pierwszy z nich dotyczy określenia wymiaru obiektów budowlanych i naturalnych, które mają znajdować się na planie projektu obszaru. Kolejny punkt stanowi wyznaczenie użytkowanej części powierzchni wokół lotniska wraz z przyjęciem koncepcji rozwoju przestrzennego. Dokumenty składające się na Zestawienie zawierają niejasno sprecyzowane informacje odnoszące się także do granic obszaru objętego Planem Generalnym.

Do pobrania:

Pismo przewodnie

Stanowisko Rady Gminy

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: