Trwają prace nad rozporządzeniem obszarowym CPK

Obszar, którego dotyczy rozporządzenie oznaczony jest czerwoną linią.

W minionym tygodniu Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt Rozporządzenia obszarowego – dokumentu, który wskazuje maksymalny teren, na którym pojawi się Port Solidarność wraz ze zintegrowanym węzłem kolejowo-drogowym. Otwiera to drogę do dalszego procedowania rozporządzenia już na etapie rządowym.

Rozporządzenie opisuje obszar, na którym stosuje się szczególną zasadę gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy ona też realizacji inwestycji celu publicznego. Zasady te określa szczegółowo art. 29  ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Do wspomnianych zasad należą:

  • prawo pierwokupu nieruchomości, uprawnienie Spółki Celowej do nabywania oraz zamiany nieruchomości dla realizacji celów określonych w ustawie,
  • uprawnienie Pełnomocnika Rządu ds. CPK do wyrażania zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, zawarcie umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz umów, które pozwalają na realizację inwestycji na tych nieruchomościach,
  • uprawnienie Inwestora do wejścia na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań lub pomiarów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji,
  • uzgadnianie przez ministra właściwego do spraw transportu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Swoim zasięgiem rozporządzenie obejmuje zakres gmin Baranów, Błonie, Jaktorów, Milanówek, Teresin, Wiskitki, Żyrardów oraz części gmin Bolimów, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos, Leoncin, Leszno, Mszczonów, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki, Podkowa Leśna, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Rybno, Skierniewice, Sochaczew, Żabia Wola. Szczegółowy opis współrzędnych dostępny jest w projekcie rozporządzenia zamieszczonego na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344453/

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: