Centralny Port Komunikacyjny dofinansował zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. W czwartek 4 sierpnia 2022 r. nastąpiło pierwsze, oficjalne przekazanie pojazdu w ramach programu wsparcia OSP, działających na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem inwestycji CPK. Kolejne przed nami!

Spółka CPK, na wniosek OSP w Baranowie, przekazała środki na zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Będzie on służył mieszkańcom, a także podczas akcji ratunkowych na autostradzie A2 i w zabezpieczeniu inwestycji CPK na tym terenie. Udział spółki w zakupie wyniósł 130 000 zł, czyli prawie połowę całościowej kwoty.

– Bardzo się cieszymy, że nasza prośba o dofinansowanie nowego pojazdu gaśniczego spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony CPK – mówi Dariusz Szymańczak, Prezes OSP w Baranowie. – Co więcej, zapoczątkowało to program wsparcia dla pozostałych OSP z gmin Baranów, Teresin oraz Wiskitki. Wkrótce i one będą mogły cieszyć się nowym sprzętem, tak jak my! – podkreśla.  

Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w miniony czwartek, 4 sierpnia 2022 r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele OSP Baranów z Prezesem Dariuszem Szymańczakiem na czele oraz Sekretarz gminy Jarosław Przepiórkowski i Skarbnik gminy Kazimierz Szymański. Spółkę reprezentowała Katarzyna Dobrońska, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji.

– Nie mogliśmy pozostać obojętni, wobec prośby wsparcia zakupu nowoczesnej jednostki gaśniczej – mówi Dobrońska. – Rozpoczęcie budowy Portu Solidarność i związany z tym wieloletni wzmożony ruch może wpłynąć na zwiększenie liczby podejmowanych przez strażaków akcji ratunkowych. Podjęliśmy więc inicjatywę wsparcia OSP, ponieważ bezpieczeństwo społeczności lokalnych jest dla nas kwestią priorytetową – podkreśla.  

CPK wspiera również inne podmioty związane z terenem inwestycji. Na wniosek WOPR w Grodzisku Mazowieckim (z siedzibą w Baranowie) dofinansowano także zakup quada, który będzie znaczącym wsparciem w patrolach, interwencjach i poszukiwaniach oraz sprężarki potrzebnej do napełniania powietrzem butli używanych przez ratowników wodnych podczas akcji ratowniczych i szkoleń.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi społecznościami.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: