Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Bożej Woli uczestniczyli 15 listopada w lekcji dotyczącej zagrożeń związanych z dopalaczami. Zajęcia dla uczniów przeprowadził policjant grodziskiej komendy, zajmujący się profilaktyką. Młodzież dowiedziała się jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą używanie narkotyków i jakie są konsekwencje prawne czynów z tym związanych.

Uświadamianie młodym ludziom zagrożeń związanych z sięganiem po niebezpieczne dopalacze jest zadaniem przedstawicieli różnych instytucji. Takie zadania wykonują również policyjni profilaktycy.

Wczoraj na zaproszenie rady pedagogicznej z Zespołu Szkół w Bożej Woli policjant grodziskiej komendy przeprowadził zajęcia na ten temat z uczniami gimnazjum. Z filmu młodzież dowiedziała się jakie zagrożenia może spowodować nawet jednorazowe zażycie niebezpiecznej substancji oraz jakie mogą być postawy wobec osób zachęcających do używania dopalaczy. Na podstawie prezentacji funkcjonariusz omówił także różne  konsekwencje sięgania po narkotyki, w tym przepisy prawne dotyczące osób nieletnich w takich sytuacjach.

Mamy nadzieję, że zwiększanie świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z zażycia dopalaczy, pomoże im w podejmowaniu mądrych decyzji w tym zakresie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: