Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność. Jak twierdzi CPK , wybrany układ lotniska i inwestycji towarzyszących minimalizuje negatywny wpływ na otoczenie i zapewnia optymalne parametry funkcjonalne. Wczoraj w tym temacie odbyło się specjalne spotkanie online dla mieszkańców, a już dziś ruszają konsultacje społeczne przed złożeniem kluczowego dokumentu - wniosku o decyzję środowiskową.

Prezentując wariant inwestorski wraz z dwoma wariantami alternatywnymi, spółka CPK wykonuje kolejny duży krok w ramach przygotowań do budowy lotniska wraz z węzłem kolejowo-drogowym i wywiązuje się z ze złożonej mieszkańcom obietnicy.

Wybór wariantu inwestorskiego CPK odbywał się na podstawie analizy wielokryterialnej uwzględniającej takie elementy jak m.in.: integracja lotniska z koleją, efektywność techniczna i operacyjna infrastruktury, preferencje pasażerskie pasażera (tzw. passenger experience), wydatki inwestycyjne, łatwość realizacji robót budowlanych dla kolei i lotniska, wpływ robót budowlanych na otoczenie i na środowisko, uwarunkowania dotyczące nabywania gruntów, wpływ społeczny i zakładaną przydatność planowanych rozwiązań w przyszłości (tzw. future-proofing), czyli dalszą możliwość rozbudowy, aby uniknąć ograniczeń jakie są obecne m.in. na Lotnisku Chopina.

Zaprezentowany wariant inwestorski będzie elementem wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej), który spółka CPK planuje złożyć w trzecim kwartale tego roku. Decyzja środowiskowa to bardzo ważny element i krok naprzód w ramach procesu inwestycyjnego. Na jej podstawie inwestor może ubiegać się o uzyskanie kolejnych wymaganych decyzji administracyjnych, np. tzw. decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego czy pozwolenia na budowę.

Konsultacje społeczne

Już dziś, czyli 15 czerwca, ruszają dobrowolne konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko – będzie on częścią wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Konsultacje potrwają do 30 czerwca. Każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł wyrazić zdanie przy pomocy formularza dostępnego pod adresem www.konsultacje.cpk.pl .

Dla wygody mieszkańców zostaną dodatkowo uruchomione punkty informacyjne, czynne w godz. 10:00-18:00, w których wszyscy zainteresowani będą mogli z pomocą asystenta wprowadzić swoje uwagi bezpośrednio do formularza konsultacyjnego. Punkty zostaną uruchomione w następujących terminach i lokalizacjach:

  • 20 i 21 czerwca: Galeria Grodova, ul. Sienkiewicza 46/50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  • 22 i 23 czerwca: Odeon Kino & Cafe, ul. Żeromskiego 8, 96-500 Sochaczew,
  • 27 i 28 czerwca: Centrum Kultury Żyrardów, pl. Jana Pawła II 3, 96-300 Żyrardów.

Warto przypomnieć, że to etap nieobowiązkowy, nie wymagany prawem, a będący dobrowolną decyzją spółki. Ustawowe obowiązkowe konsultacje społeczne dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzi Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), dopiero po złożeniu przez spółkę CPK wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Jak powstawał wariant inwestorski Portu Solidarność?

Wybór wariantu inwestorskiego CPK odbywał się na podstawie analiz wielokryterialnych wykonanych dla poszczególnych komponentów przedsięwzięcia. Ze względu na złożoność inwestycji wybór wariantu był sekwencyjny: rozpoczął się od wyboru lokalizacji lotniska, do której dopasowano lokalizację węzła kolejowego, a następnie dróg i pozostałych elementów.

W ramach analiz wielokryterialnych brane były pod uwagę takie aspekty, jak m.in.: integracja lotniska z koleją, efektywność techniczna i operacyjna infrastruktury, wpływ społeczny, doświadczenie pasażerów (tzw. passenger experience), wydatki inwestycyjne, łatwość realizacji robót budowlanych, wpływ prac na otoczenie i na środowisko, uwarunkowania dotyczące nabywania gruntów i zakładana przydatność/elastyczność planowanych rozwiązań na przyszłość (future-proofing), czyli dalszą możliwość rozbudowy, aby uniknąć ograniczeń jakie są obecne m.in. na Lotnisku Chopina.

W wyniku prac optymalizacyjnych powstał wariant inwestorski dla lotniska, który z trzech finalnych opcji najlepiej łączy walory operacyjne, środowiskowe oraz dotyczące harmonogramów i organizacji budowy.

Do pobrania:

Wariant I - inwestorski
Wariant II - alternatywny
Wariant III - alternatywny

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: