Kompleksowa przebudowa ulicy Polnej w Otrębusach jest już na finiszu. A na początku lipca w jej pobliżu rozpoczną się kolejne roboty drogowe – przebudowa odcinka ul. Sadowej. Planowane zakończenie tej ważnej dla Otrębus inwestycji ma nastąpić jesienią.

Na początku czerwca zakończyły się prace związane z budową nowej jezdni ul. Polnej na całej długości, zjazdów indywidualnych i wjazdów na drogi wewnętrzne oraz budową nowego chodnika i zatoki postojowej w rejonie ul. Spacerowej. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano na jezdni próg zwalniający. Zadanie realizowała firma ROBOKOP Grzegorz Leonowicz z Milanówka, która terminowo wywiązała się z powierzonego zadania.

Ulica Polna w Otrębusach krzyżuje się między innymi z ulicą Sadową, której przebudowa na odcinku od ulicy Natalińskiej do ulicy Sygietyńskiego rozpocznie się już wkrótce. To kolejna duża inwestycja w poprawę stanu dróg gminnych. W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w kwietniu br. został wyłoniony wykonawca prac – firma FAL-BRUK Sp. z o.o. sp.k. z Warszawy – który przedstawił najtańszą ofertę spełniającą wszystkie postawione wymagania. Umowa z wykonawcą została podpisana 26 maja 2021 r. a jej wartość wynosi 1 211 550,00 zł.

Roboty drogowe na ulicy Sadowej potrwają do jesieni (planowane zakończenie prac ma nastąpić 30 września) i obejmują swoim zakresem:

  • przebudowę jezdni oraz wyniesionego skrzyżowania z ul. Kolberga i Spacerową, zjazdów indywidualnych i kolidującej sieci telekomunikacyjnej,
  • remonty wlotów ulic poprzecznych: Owocowej, Zacisznej i M. Dąbrowskiej,
  • budowę chodnika, systemu odwadniającego, opaski z płyt ażurowych,
  • wykonanie niezbędnego oznakowania, usługi geodezyjnej, niezbędnych badań oraz prac dodatkowych wynikających z umowy.

Zaplanowana w tym roku przebudowa ul. Polnej i odcinka ul. Sadowej oraz w kolejnych latach rozbudowa obecnie projektowanego odcinka ul. Sadowej (od ul. Wspólnej do skrzyżowania z ul. Warszawską) w zasadzie zakończy proces modernizacji sieci szkieletowej tej części Otrębus – podkreślał burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Okres pandemii i związanych z nią obostrzeń epidemiologicznych nie zatrzymuje gminy w realizacji działań zmierzających do poprawy jakości życia jej mieszkańców. Inwestycje i remonty drogowe są sukcesywnie realizowane. Otrębusy mogą się też spodziewać dużej inwestycji, którą ma realizować Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich – na skrzyżowaniu ulic Natalińskiej oraz M. Piaseckiego ma powstać jeszcze w tym roku nowe rondo. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Inwestycje drogowe w Otrębusach idą pełną parą


To może Cię zainteresować: