Konsultacje CPK w Brwinowie – I tura

Omówienie czterech wariantów przebiegu przez tereny gminy Brwinów planowanej linii kolejowej było głównym tematem spotkania, które odbyło się 15 września 2021 r. w ramach I tury konsultacji CPK.

Powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie towarzyszyć ma budowa kolei dużych prędkości, która będzie dowozić do lotniska pasażerów z Warszawy i Łodzi. Różne warianty przebiegu torów przez północne tereny gminy Brwinów budzą niepokój wśród mieszkańców miejscowości, gdzie ma być realizowana ta inwestycja. Do 15 października 2021 r. trwa I tura konsultacji, w których firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo zbiera opinie mogące wpłynąć na ostateczny kształt studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego realizowanego przez nią na zlecenie CPK.

W spotkaniu konsultacyjnym w Brwinowie uczestniczyli zarówno inżynierowie z firmy IDOM, jak również przedstawiciel CPK Szymon Jaworski. Burmistrz Arkadiusz Kosiński, kilkoro radnych Rady Miejskiej w Brwinowie, sołtysi Biskupic i Milęcina, a przede wszystkim najbardziej zainteresowani tematem mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka, Krosny, Biskupic, Kotowic i Milęcina, którzy mieli mieli okazję do zapoznania się ze szczegółami wszystkich proponowanych obecnie wariantów. Podobne spotkania prowadzone są obecnie na terenie wszystkich gmin leżących na trasie planowanej linii kolejowej, a opinie zbierane są poprzez anonimową ankietę – dostępną w Internecie lub w wersji papierowej w urzędach gmin (w Brwinowie w budynku przy ul. Grodziskiej 12). Jak zapowiedzieli przedstawiciele firmy IDOM, uwagi będą miały wpływ na dalsze prace nad studium. W tym roku zostanie odrzucony jeden wariant, a pozostałe trzy będą dalej opracowywane i konsultowane w pierwszym kwartale 2022 r.

Z punktu widzenia mieszkańców gminy Brwinów do odrzucenia jest zdecydowanie wariant pomarańczowy, według którego tory przebiegałyby estakadą przez środek Domaniewa. Również w pozostałych wariantach kolej nie omija zabudowań w poszczególnych miejscowościach. Biskupice musiałyby się dodatkowo zmierzyć z budową łącznicy między torami linii CPK a obecną linią kolejową Warszawa-Łódź. Pojawiła się dodatkowo kwestia budowy w Biskupicach dodatkowej roboczej stacji kolejowej (nazwanej przez IDOM „Przystanek Kotowice”), dzięki której niezależne od kolei dużych prędkości przyspieszone pociągi regionalne zapewniłyby dojazd do CPK i do stolicy, ale jak podkreślali przedstawiciele IDOM – ta kwestia jest na razie wstępnie analizowana i obecnie nie jest jeszcze przesądzone, czy taka stacja w ogóle powstanie na terenie gminy Brwinów. Mieszkańcy śledzili z uwagą, jak proponowane przebiegi w różnych wariantach dotykają ich pól i zabudowań, przecinają drogi i zmieniają układ komunikacyjny w północnej części gminy. Burmistrz zwrócił się do przedstawicieli IDOM i CPK, aby pochylili się nad zgłaszanymi uwagami i uwzględnili zarówno postulaty mieszkańców, jak również gminy, dla której budowa łącznicy kolejowej może oznaczać m.in. zamknięcie drogi do budowy w przyszłości węzła autostradowego w Brwinowie.
Link do ankiety – formularza konsultacyjnego: - POD TYM LINIKIEM
Materiały publikowane przez CPK: hwww.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/konsultacje-spoleczne-dla-inwestycji-kolejowych

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: