Komunikacja między Otrębusami i Kaniami stanowi dla mieszkańców obu miejscowości istotny problem. Po północnej stronie torów kolejki WKD miejscowości łączy ulica Słoneczna, której nawierzchnia jest już w bardzo złym stanie. Po południowej stronie torów mieszkańcy korzystali często z ulicy Karolińskiej, która na znacznym odcinku była drogą „dziką”, wyjeżdżona bowiem została na prywatnych gruntach.

Niebawem sytuacja ulegnie znacznej poprawie, ponieważ ten ciąg komunikacyjny znalazł się w planach inwestycyjnych Gminy Brwinów. 28 marca rozstrzygnięty został przetarg na realizację dwóch zadań: 1. „Przebudowa i budowa ulicy Karolińskiej w Otrębusach”, oraz 2. „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Karolińskiej w Otrębusach w gminie Brwinów”. To drugie zadanie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przetarg wyłonił wykonawcę, którym została firma ROBOKOP z Milanówka, która złożyła ofertę w wysokości 2.915.100,00 zł.

Pod inwestycję wywłaszczony został las na odcinku od zwężenia ul. Karolińskiej do ulicy Franciszkańskiej. Projekt przewiduje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, z trzema wyniesionymi skrzyżowaniami z ulicami: Słowiańską, Ziemowita i Franciszkańską. Wzdłuż całego odcinka wykonany zostanie chodnik, a na odcinku od ul. Franciszkańskiej do połowy odcinka między łukami powstanie ścieżka rowerowa. W tym miejscu rowerzyści będą mieli przejazd na drugą stronę ulicy i tu ścieżka prowadzi do parku w kierunku stacji WKD. Logika podpowiada, aby poprowadzić ten odcinek do samej stacji, ale na to nie wyraziło zgody nadleśnictwo, które jest właścicielem tego skrawka zadrzewień. Trudno to zrozumieć, ale jak łatwo się można domyślić, te kilka metrów ścieżki będzie „dzikim ciągiem”.

Wzdłuż ul. Karolińskiej od przejścia dla pieszych od strony ul. Natalińskiej do ul.Ziemowita wykonana zostanie zatoka parkingowa z parkowaniem równoległym do osi jezdni.

Ale jak to już jest z realizacją zadań inwestycyjnych, aby mogło być lepiej, najpierw musi być gorzej. W okresie przebudowy mieszkańcy ulicy Karolińskiej będą mieli utrudniony dojazd do swoich posesji, zwłaszcza w godzinach pracy ekipy. Prace będą prowadzone do godziny 16.00 - 17.00 i wówczas możliwy będzie dojazd do posesji. W dni wyznaczone do odbioru odpadów komunalnych, wykonawca zobowiązany jest umożliwić dojazd do posesji samochodom firmy Hetman.

Prace rozpoczną się zaraz po majówce, natomiast zgodnie z umową, wykonawca zobowiązany jest zakończyć całość zadania do 7 października.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: