Po kilkunastu miesiącach intensywnych prac, targowisko w centrum Brwinowa zmieniło swoje oblicze nie do poznania. Z obskurnego, zabłoconego, pozbawionego ładu i porządku, przeobraziło się w piękny plac targowy, który z pewnością będzie teraz wizytówką miasta.

Wygląd targowiska spędzał władzom miasta sen z powiek. Jego stan techniczny urągał bowiem przyzwoitości i był tym co zawstydzało zarówno burmistrza i radnych, jak też najemców i robiących tu zakupy mieszkańców. Po kilkumiesięcznych pracach nad koncepcją przebudowy tego miejsca, w kwietniu 2017 roku zainicjowane zostały konsultacje społeczne opracowanych założeń. Rozpoczęły się one rozmowami z właścicielami sąsiadujących z targowiskiem posesji, a miały na celu przekonanie ich do wyrażenia zgody na postawienie pawilonów w granicy. Takie działanie miało na celu likwidację wymaganej przepisami, wolnej przestrzeni między pawilonami a ogrodzeniem, który to teren służył dotychczas jako toaleta i wysypisko śmieci. Pomysł spodobał się sąsiadom, nie musieliby wówczas oglądać tego co się działo za pawilonami, natomiast targowisko zyskało dzięki temu ok. 800 m2 dodatkowej powierzchni.

Po dwóch miesiącach uzgodniona z sąsiadami koncepcja przedstawiona została najemcom lokali handlowych. Pod koniec czerwca zorganizowane zostało również spotkanie z mieszkańcami, które zakończyło etap społecznych konsultacji w sprawie koncepcji przebudowy. Dla władz miasta uwagi użytkowników były cennymi wskazówkami. Skonsultowano co należy zmienić lub poprawić, aby dobry pomysł stał się jeszcze lepszy.

Koncepcja przebudowy targowiska okazała się zamierzeniem pięknym, ale i drogim, bowiem koszt realizacji I etapu inwestycji oszacowany został na kwotę 1.894.200 zł. Pod koniec października 2017 r. Gmina Brwinów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację części niezadaszonej targowiska. W lutym 2018 r. przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 999.862 zł.

Uzyskanie dofinansowania umożliwiło uruchomienie prac projektowych według wypracowanej koncepcji i bez konieczności realizacji inwestycji podzielonej na etapy rozłożone w czasie. Ogłoszony został również przetarg na realizację pierwszego etapu, który wyłonił wykonawcę – firmę Luxor Sp. z o.o. Z Pruszkowa.

W lutym 2019 r. rozpoczął się „demontaż” starego targowiska i wykonawca mógł rozpocząć realizację zadania. Prace rozpoczęło uzbrojenie terenu w instalację odwadniającą, kanalizacyjną, doprowadzenie i rozprowadzenie instalacji wodnej i elektrycznej. Pod koniec roku wizja koncepcyjna zaczęła przybierać realne kształty. Od strony południowej można było już podziwiać zarówno nową nawierzchnię placu handlowego z zadaszeniem nad miejscami handlowymi z samochodu oraz stołami, a także budynek administracji targowiska oraz toalety. Cały plac zyskał również oświetlenie oraz monitoring.

W marcu 2020 r. ogłoszony został przetarg na realizację II etapu inwestycji, który wygrała firma MKL-BUD z Warszawy oferując wykonanie robót za kwotę 2.355.124,51 zł. W ramach tego etapu firma wykonała nawierzchnię w części sąsiadującej z Rynkiem oraz montaż 20 pawilonów handlowych, wyposażonych w media i toalety. Wykonane zostały również prace związane z nasadzeniem zieleni – trawy, kwiatów a także drzew. Przy zieleńcach zainstalowane zostały stoły i ławki, gdzie można będzie odpocząć. Dla rowerzystów zainstalowane zostały stojaki. Zanik jednak wykonane zostały te prace, firma Instmar Piątek wykonała uzbrojenie tej części targowiska.

Jeden z pawilonów o powierzchni ok. 30 m2 przekazany został w użytkowanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na Gminne Centrum Integracji Mieszkańców.

Przebudowa targowiska była przedsięwzięciem kosztownym, uciążliwym dla mieszkańców, ale z całą pewnością było warto, bo to najładniejsze targowisko jakie widziałem. Będzie to miejsce w którym zakupy robi się nie tylko z konieczności, ale też z ogromną przyjemnością.

Całkowity koszt przebudowy targowiska wyniósł 5.154.881,44 zł. Inwestycja  miała być oddana do użytku już we wrześniu b.r., jednak z uwagi na wprowadzony lockdown, który wymusił zamknięcie fabryki płyt warstwowych na dwa miesiące, konieczne było przesunięcie terminu zakończenia prac. Od 23 listopada najemcy mogli już odbierać klucze od pawilonów i rozpocząć przeprowadzkę. Jeżeli nie wystąpią jakieś nadzwyczajne trudności, nowe/stare targowisko oddane zostanie do użytku już w sobotę 5. grudnia. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbędzie się to bez fanfar, przemówień, przecinania wstęgi.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Targowisko już w grudniu


To może Cię zainteresować: