W dniu 4.06.12 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 27 gmin i miast z terenu Województwa Mazowieckiego podpisało umowy na dofinansowanie modernizacji miejskich targowisk.

W spotkaniu uczestniczyli Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, burmistrzowie i wójtowie 27 gmin i miast z Mazowsza.

Nowoczesne, oświetlone, utwardzone, z parkingami, sanitariatami oraz siecią elektroenergetyczną – tak już niebawem będzie wyglądać 27 mazowieckich targowisk. Wszystko dzięki środkom unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Mój Rynek”. Autorem tego projektu jest Marek Sawicki – obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na ten cel przeznaczono w sumie 25,1 mln zł. Każda z zainteresowanych gmin i miast mogła otrzymać nie więcej niż 75% tzw. kosztów kwalifikowanych (niezbędnych w realizacji projektu rozbudowy, np. części zadaszenia, utwardzenie terenu, oświetlenie, sanitariaty, parkingi, wodociągi, kanalizacja itp.) ale maksymalnie do 1 mln zł.

Nowoczesne targowiska powstaną w: Skaryszewie, Gąbinie, Otwocku, Sobienie-Jeziorach, Nasielsku, Łochowie, Łosicach, Białobrzegach, Wołominie, Pomiechówku, Mińsku Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Jednorożcu, Krasnosielcu, Czerwińsku nad Wisłą, Myszyńcu, Jadowie, Bieżuniu, Nowym Mieście, Błędowie, Cegłowie, Wyszogrodzie, Mrozach, Kałuszynie, Strzegowie, Nowym Mieście nad Pilicą oraz Chorzelach.

W rozmowie z dyrektorem Rybickim dowiedzieliśmy się, że chętnych na otrzymanie dofinansowania było znacznie więcej ale z uwagi ograniczone środki finansowe, Marszałek zmuszony był wprowadzić duże ograniczenia. Z informacji uzyskanych od niektórych burmistrzów i wójtów, którzy uczestniczyli w spotkaniu, wynika, że budowa bądź rozbudowa porządnego nowoczesnego targowiska nie powinna przekraczać 5 mln zł łącznie z otrzymanym dofinansowaniem.

Grodzisk Maz. już posiada piękne targowisko, otwarte z impetem w dniu 3.06.12, które powstało kosztem 13 mln zł, w tym 10 mln dotacji unijnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013.. Świadczy to o dużych możliwościach Burmistrza, który potrafił przekonać Wojewodę i Samorząd Województwa do tak wielkiej dotacji, która aż 10-krotnie przewyższa najwyższe dofinansowania jakie otrzymały inne miasta w województwie mazowieckim. Natomiast zastanawiający jest fakt tak ogromnych kosztów modernizacji, znacznie przekraczających koszty w innych miastach. Warto zastanowić się również nad tym czy była to akurat inwestycja pierwszej potrzeby. Takie wątpliwości mieliśmy również w stosunku do innych kosztów inwestycyjnych, takich jak budowa Domu Kultury, rewitalizacji parku Skarbków, stawów Goliana i innych. Czyżby w gminie mamy nadmiar pieniędzy i nie mamy już innych potrzeb? A co z wieloma ulicami w Grodzisku, które od wielu lat nie mogą się doczekać asfaltu lub kostki?

Poniżej dla porównania zamieszczamy opis kilku z dofinansowanych dofinansowanych w regionie okołowarszawskim inwestycji:
  • Modernizacja bazaru w Otwocku w ramach programu „Mój Rynek”, beneficjent Miasto Otwock, całkowita wartość projektu – 3 345 812,41 zł, kwota dofinansowania – 1 000 000 zł;
  • Przebudowa targowiska w miejscowości Sobienie-Jeziory, beneficjent Gmina Sobienie-Jeziory, całkowita wartość projektu – 3 322 435,48 zł, kwota dofinansowania – 1 000 000 zł;
  • Przebudowa targowiska stałego „Mój rynek” zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15, beneficjent Gmina Nasielsk, całkowita wartość projektu – 6 686 752,24 zł, kwota dofinansowania – 1 000 000 zł;
  • Modernizacja Targowiska Miejskiego nr 1 w Wołominie, beneficjent Gmina Wołomin, całkowita wartość projektu – 1 658 467,22 zł, kwota dofinansowania – 1 000 000 zł;
  • Budowa i wyposażenie gminnego targowiska miejscowości Brody Gmina Pomiechówek, beneficjent Gmina Pomiechówek, całkowita wartość projektu – 1 297 594,41 zł, kwota dofinansowania –789 041 zł;
  • Przebudowa stałego targowiska miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, beneficjent Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, całkowita wartość projektu – 1 640 000 zł, kwota dofinansowania –999 999 zł;
  • Przebudowa targowiska stałego w Jadowie, beneficjent Gmina Jadów, całkowita wartość projektu – 1 584 301,54 zł, kwota dofinansowania – 968 141 zł.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: