Umowa na przebudowę szkoły podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim podpisana

W poniedziałek, 19 maja Gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała umowę na przebudowę i rozbudowę budynku dawnego sanatorium Bojasińskich, w którym mieści się Szkoła Podstawowa nr 1. Wykonawcą jest firma Korporacja Budowlana „Darco” z Radomia.

Istniejący budynek zostanie przebudowany i rozbudowany oraz wyposażony w odpowiednie meble, urządzenia i sprzęt (w tym technologiczne wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej). Zagospodarowany zostanie także teren wokół szkoły: wybudowane będą chodniki, dojścia do budynku i nowy plac zabaw, zostanie uzupełniona zieleń oraz wykonane oświetlenie zewnętrzne. W zakresie robót rozbiórkowych projekt przewiduje rozebranie dachu, stropów, znacznej części ścian wewnętrznych do poziomu terenu, przybudówek zewnętrznych i werandy, rozebranie schodów i kotłowni, zasypanie piwnic. Roboty rozbiórkowe będą wykonywane małymi fragmentami przy jednoczesnej budowie nowej konstrukcji budynku.

Termin zakończenia robót planowany jest na koniec sierpnia 2015 roku.


fot. E. Czubek

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: