Od dziś w siedzibie Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim można sprawdzić trzeźwość!!!

W siedzibie Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Kościuszki 41 istnieje możliwość nieodpłatnego sprawdzenia trzeźwości w przypadku wątpliwości odnośnie swojego stanu psychofizycznego, np. po imprezie, imieninach, spotkaniach rodzinnych. Warto sprawdzić swoje wątpliwości i w ten sposób zapobiegać wsiadaniu za kierownicę jakiegokolwiek pojazdu pod wpływem alkoholu.

W komendzie Straży Miejskiej można prewencyjnie sprawdzić trzeźwość. Dotyczy to sytuacji, gdy wcześniej spożywaliśmy alkohol i chcemy prowadzić pojazd.

Urządzenie z pewnością kojarzą kierowcy, którzy zostali poddani badaniu trzeźwości przez policjantów.Od koloru diody zależy, czy osoba badana jest trzeźwa, czy nie. Gdy dioda zaświeci się na zielono, znaczy, że badany jest trzeźwy. Kolor pomarańczowy mówi nam o tym, że w wydychanym powietrzu jest minimum 0,15 promila, co w polskim prawie oznacza formalnie, że można wówczas prowadzić pojazdy, ale trzeba pamiętać, że granica jest już bardzo blisko - nie warto ryzykować.

Gdy zaświeci się czerwona lampka, to znak że nie powinniśmy bezwzględnie wsiadać za kierownicę, ponieważ w wydychanym przez nas powietrzu jest ponad 0,2 promila alkoholu.

Podstawa prawna:

  • Kodeks karny (Dz.U. z 1997 nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2000 nr 48, poz. 548)
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 nr 147, poz. 1231, art. 46)
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 nr 98, poz 602 z późniejszymi zmianami)

Zabrania się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu:

Stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego (art. 115 §16) i Ustawy (art.46, pkt. 3) zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,50/ promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan po użyciu alkoholu w rozumieniu Ustawy (art.46, pkt. 2) zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

stężenia we krwi od 0,20/ promila do 0,50/ promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: