Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego obchodzą w tym roku swoje wielkie święto. Z okazji 500-lecia otrzymania praw miejskich w mieście dzieje się naprawdę dużo. Oprócz realizacji wielkich inwestycji, poznaliśmy już pierwszą część kalendarza wydarzeń, podzielonego tematycznie tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i każdy, kto ma i miał wpływ na budowanie lokalnej społeczności, mógł być należycie uhonorowany.

- Głównym założeniem było skoncentrowanie się na obszarach tematycznych związanych z dziejami Grodziska. Pierwotnie planowaliśmy poświęcić kolejne tygodnie poszczególnym stuleciom, ale z perspektywy większości odbiorców różnica między XVI a XVII wiekiem może być niezauważalna. Przyjęliśmy więc, że ujmiemy  w kalendarzu wydarzeń ważne zagadnienia, które szczególnie zaznaczyły się w historii rozwoju miasta – mówi wiceburmistrz Tomasz Krupski. – W zależności od rozwoju wydarzeń w Ukrainie, jesteśmy gotowi na bieżące aktualizowanie programu, ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji, by działania proponowane przez miasto były nieadekwatne względem tragedii, jaka dzieje się za wschodnią granicą u naszych sąsiadów.

W kalendarzu imprez 500-lecia miasta znajdziemy cały szereg wydarzeń, które łączyć mają przeszłość z teraźniejszą, a także podkreślać historię miasta, instytucji i ważnych postaci. – Przygotowując program, dużo rozmawialiśmy o kultywowaniu przeszłości, jednocześnie skupiając się na pokazaniu przyszłości miasta – dodaje zastępca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego - Zaczynamy w maju od tygodnia służb mundurowych, które swoją codzienną pracą  zmieniały i zmieniają Grodzisk. Mamy w naszym mieście służby medyczne, policjantów, strażaków, strażników miejskich, żołnierzy WOT i harcerzy z szerokim spektrum  kompetencji i aktywności, którzy w dniach 1-8 maja odsłonią przed mieszkańcami kuchnię swojej pracy. W dniach 9-15 maja  odbędzie się Tydzień Bibliotek, poświęcony bogactwu literatury z naszego regionu, z atrakcjami dla osób młodszych i starszych. W trzecim tygodniu maja, w dniach 16-22, zaprezentują się grodziskie firmy – zarówno wielkie przedsiębiorstwa, jak i mali rzemieślnicy, którzy przyczyniają się do dorobku miasta. Wspomnimy także nieistniejące już zakłady, których działalność miała kluczowy wpływ na rozwój Grodziska. Zwieńczeniem tego tygodnia będzie prezentacja firm w Parku Skarbków. Z kolei Tydzień Wielkich Grodziszczan od  30 maja do 5 czerwca będzie okazją, by wspomnieć wielkie postaci związane z Grodziskiem, takie jak Leonid Teliga, Teodor Sztekker czy Mieczysław Najdorf, i pokazać dzieła ich życia. Zaproponujemy także szereg wydawnictw poświęcony m.in. tym osobistościom, grodziskim wsiom, wielowymiarowej historii miasta, ale także jego przeszłości. Rozwój Grodziska wiąże się niewątpliwie również z budową sieci kolejowej, najpierw Drogi Żelaznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, a później EKD i WKD. To cofnięcie się ponad odpowiednio 175 lat i 95 lat wstecz, ale także spojrzenie w przyszłość na powstający drugi tor WKD, którego zakończenie budowy planowane jest w 2023 roku. W dniach 13-19 czerwca, czyli Tygodniu Uzdrowiskowym pragniemy podkreślić walory przyrodnicze Grodziska, organizując liczne wydarzenia plenerowe na terenach rekreacyjnych. To właśnie w tym tygodniu odbędzie się otwarcie tężni w Parku Skarbków oraz Wianki na Stawach Walczewskiego. Grodzisk Mazowiecki od zarania swych dziejów był miastem wielu kultur, narodów, tradycji i religii, co chcemy podkreślić organizując Tydzień Wielokulturowy w dniach 20-26 czerwca ze szczególnym wspomnieniem żydowskich mieszkańców Grodziska, którzy przez stulecia współtworzyli krajobraz tego miasta. W lipcu odbędą się właściwe uroczystości miejskich obchodów związane z datą 22 lipca, w więc rocznicą nadania praw miejskich, włącznie ze zorganizowaną na Placu Wolności sesją plenarną Rady Miejskiej. Będzie to również czas odznaczeń i wspomnień osób szczególnie zasłużonych.

Przez cały czas – od maja do września - odbywać się będą liczne koncerty, spotkania autorskie, prelekcje, projekcje filmowe, panele dyskusyjne, spacery, wystawy, spektakle, konkursy, jarmarki i wiele innych. Swoje wydarzenia przygotowały także stowarzyszenia, instytucje kultury i oświaty oraz ośrodki sportowe i sołectwa. Nie należy zapominać również o tym, że w tym roku do użytku oddanych będzie szereg inwestycji, m.in.: obwodnica, hala sportowo-widowiskowa, wspomniana wcześniej tężnia, Plac Wolności czy ulice w centrum miasta.

Na czas obchodów 500-lecia uruchomiona zostanie kolejka miejska, która w zależności od tematycznego tygodnia będzie kursowała po różnych terenach gminnych. Na trasie kolejki znajdą się tereny rekreacyjne, parki, obiekty sakralne czy grodziskie dworki. Cały program będzie można znaleźć na stronach Urzędu Miasta oraz Centrum Kultury, który będzie na bieżąco aktualizowany. Należy dodać, że wrzesień nie oznacza końca uroczyści. Drugą część programu na jesień i zimę poznamy w późniejszym czasie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: