Ponad 11,2 mln zł otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W naszej okolicy dofinansowania na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego otrzymają gminy Michałowice i Milanówek.

Gmina Michałowice otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 057 800,00 zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Reguły. Kompleks przewidziany jest dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w tym dla: 14 osób na pobyt dzienny i 6 osób na pobyt całodobowy. Budynek Centrum, jak również jego otoczenie jest przystosowane do poruszania się osób o rożnym stopniu niepełnosprawności, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia Centrum są wyposażone w sprzęty i meble przystosowane do potrzeb zdrowotnych i pielęgnacyjnych uczestników, w tym umożliwiających stymulowanie i rozwijanie ich sprawności ruchowej, poznawczej oraz rozwijania kompetencji społecznych. Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Regułach stworzy możliwość rozszerzenia usług rehabilitacji społecznej na terenie Gminy Michałowice.

Gmina Milanówek otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 290 895,61 zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie stanowiącym własność Gminy Milanówek. Zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych specjalistów pozwoli na stymulowanie kompetencji społecznych, podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności w miarę posiadanego potencjału i zasobów oraz pozwoli na bieżącą diagnozę potrzeb i oczekiwań podopiecznych, a tym samym dostosowanie form i treści oferowanego wsparcia do ich potrzeb i możliwości. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Milanówku stworzy szczególne warunki pobytu dziennego i całodobowego dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dostosowanych do potrzeb:

  • 18 osób, które będą korzystały ze wsparcia w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie;
  • 2 osób, które otrzymają wsparcie w formie całodobowego zamieszkiwania przez 7 dni w tygodniu. W obiekcie zaplanowano 2 pokoje jednoosobowe z aneksem kuchennym i łazienką dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: