24 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Wicestarosta Pruszkowski i Małgorzata Zielonka Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego podpisali z Wykonawcą umowę na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej.
Umowa została podpisana przy obecności Pawła Wdówika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych. – Dziękując za zaproszenie chciałem powiedzieć, że nie tyle moja pomoc, co profesjonalizm tego wniosku i jego jakość zdecydowały o tym, że mogli Państwo otrzymać te pieniądze – mówił Paweł Wdówik - Konkurencja była bardzo duża i wiemy, że wiele powiatów nie dało rady.

Wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej jest TWD-BUD Toczyłowski Sp. Komandytowa jako Lider Konsorcjum wraz z WIMAKS HIŃCZA Spółka Komandytowa – Partnerem Konsorcjum.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 9 684 000,00 zł z czego 2 783 850,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” Moduł I.

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej placówki „Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie” przeznaczonej dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zapewniającej możliwość samodzielnego, niezależnego i godnego funkcjonowania oraz opieki specjalistycznej i usług dostosowanych do ich potrzeb. PCOM zapewni warunki pobytu dziennego dla 22 osób i całodobowego dla 8 osób oraz opieki specjalistycznej i usług dostosowanych do ich potrzeb.

Planowana data zakończenia inwestycji 24.08.2023 r.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Umowa na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie podpisana


To może Cię zainteresować: