Pod koniec września PKP SA. Rozpisała kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla ośmiu dworców, w tym dworców w Brwinowie, Jaktorowie i Milanówku. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi pod koniec października

Przedmiotem przetargu jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy ośmiu dworców – oddzielnie dla każdego obiektu. Wartość zamówienia szacowana jest na 2,3 mln zł netto. Jedynym kryterium wyboru w każdej części jest cena.

W ramach poszczególnych zadań znalazły się dworce w naszym rejonie

  • Brwinów. Szacowana wartość zlecenia to 157,7 tys. zł netto. Dworzec, jest częścią charakterystycznej skrzydlatej wiaty, ustawionej na peronie i datowanej wg PKP SA na 1935-1937 r. Obiekt zostanie poddany gruntownej modernizacji z wprowadzeniem toalet i przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Jaktorowie. Szacowana wartość zlecenia to 213,5 tys. zł netto. Zaplanowano przebudowę budynku. Bryła pozostaje bez zmian. Pomieszczenie kasy, toalet oraz pomieszczenie techniczne będą miały dostęp z poczekalni/holu dworcowego. Przewidziano również jeden lokal komercyjny z dostępem z zewnątrz.
  • Milanówek. Szacowana wartość zlecenia to 359,4 tys. zł netto. Preferowany przez PKP SA wariant zakłada wyburzenie istniejącego obiektu przy tunelu od strony miasta i postawienie nowoczesnego budynku przy tunelu pod torami.
    Konieczne jest uzyskanie zgody od konserwatora zabytków. Planuje się wykonanie budynku dworca w „podziale” na dwie bryły połączone kładką nad schodami. Planowane są kasy biletowe, poczekalnia zamknięta oraz otwarta, pomieszczenia sanitarne, a także lokal komercyjny.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: