Wraz z 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi właściciele domów będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Obowiązek ten ma związek z tworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w walce ze smogiem.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. W ewidencji znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

Pierwszym elementem systemu, który ma zostać utworzony do 2023 r. będą deklaracje o źródłach spalania. W 2021 r. po opublikowaniu stosownego komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa, uruchomiony zostanie system deklaracji. Od tego momentu właściciele będą mieli 12 miesięcy na przesłanie elektronicznego formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów, trzeba będzie poinformować o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Warto wspomnieć, że od października 2018 r. do końca 2020 r. prowadzony był pilotaż oraz projekt badawczo-rozwojowy dotyczący ewidencji. Wzięło w nim udział 17 gmin w tym Podkowa Leśna. Docelowo w ewidencji mają znaleźć się informacje dotyczące ok. 5 mln budynków w całym kraju.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: