Uchwała antysmogowa. Mazowsze wygrało przed sądem

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury Krajowej, która po 5 latach obowiązywania uchwały antysmogowej domagała się stwierdzenia jej nieważności. Sąd nie tylko stwierdził, że nie było żadnego naruszenia prawa w toku procedowania uchwały antysmogowej, ale także podkreślił szeroki zakres kampanii informacyjnej, która wykraczała daleko poza standardy wynikające z przepisów.

To przełomowa i bardzo ważna decyzja – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Od początku mówiliśmy, że zarzuty prokuratury są bezzasadne i absurdalne. Dziś dowiedliśmy tego w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury Krajowej, która domagała się stwierdzenia nieważności uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Oznacza to, że uchwała cały czas obowiązuje.

W podobnym tonie wypowiada się Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Złożona przez nas dokumentacja dowodowa potwierdzała w stu procentach, że nie tylko przeprowadziliśmy konsultacje, ale także szeroką kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Mazowsza. Do urzędu wpłynęło ponad 2200 uwag. Sąd to dostrzegł i oddalił skargę Prokuratora Krajowego.

Prokuratura Krajowa domagała się stwierdzenia nieważności przyjętej przez sejmik Mazowsza w 2018 r. uchwały antysmogowej. Prokuratura zarzucała sejmikowi przede wszystkim ograniczenie procesu konsultacji do uzyskania opinii wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, mimo określenia jej jako istotnej dla społeczności województwa. Ponadto, zdaniem Prokuratury, konsultacje zostały przeprowadzone z zastosowaniem niewłaściwych przepisów.

Jak zauważa jeden z pełnomocników, radca prawny Julia Dolińska po zapoznaniu się z materiałem dowodowym sąd od razu oddalił skargę Prokuratury Krajowej. – Podając rozstrzygniecie, sąd wskazał, że te konsultacje były przeprowadzone i że została zastosowana właściwa podstawa prawna. Sąd podkreślił, że konsultacje miały szeroko zakrojony wymiar i znacząco wykraczały poza to do czego samorząd zobowiązywały przepisy.

Dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wszystkie nasze argumenty – podkreśla przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski. – Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie właściwych przepisów prawa i zarzut prokuratora okazał się całkowicie chybiony. Podkreślił to również sąd wskazując, że konsultacje były przeprowadzone znacznie szerzej niż minimalny wymóg ustawowy i towarzyszyła im szeroko zakrojona kampania informacyjna, której celem było dotarcie z informacją o projektowanej uchwale antysmogowej do jak najszerszej części społeczeństwa. Cieszę się, że uchwala antysmogowa została obroniona i będziemy mogli oddychać na Mazowszu czystym powietrzem!  – dodaje przewodniczący.

Swojego zadowolenia z decyzji WSA nie kryje Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w sejmiku województwa mazowieckiego. – Pytanie jednak, jaki jest rzeczywisty cel działania prokuratury próbującej walczyć z aktem prawa miejscowego, który ma za zadanie poprawić złą jakość powietrza w regionie. Ponad wszelką wątpliwość takie działania podważają zaufanie do instytucji, ponieważ funkcjonująca w przestrzeni publicznej informacja o skardze prokuratora, przez część mieszkańców była traktowana jako swoistego rodzaju przyzwolenie do niestosowania się do zapisów uchwały antysmogowej. A brutalna prawda jest taka, że bez radykalnego wdrażania uchwały antysmogowej, trudno będzie walczyć z kolosalnymi szkodami dla zdrowia publicznego wynikającymi z oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Tymczasem przeprowadzone w 2017 r. konsultacje uchwały antysmogowej zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy polegał na opiniowaniu projektu przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego. Rozpoczął się 11 lipca 2017 r., a w jego ramach przekazano 80 opinii organów samorządu powiatowego i gminnego. Drugi etap obejmował przedstawienie i zebranie opinii społeczeństwa. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i trwały one od 20 lipca do 18 sierpnia 2017 r.

W ustnych motywach wyroku Sąd stwierdził, że nie było żadnego naruszenia prawa w toku procedowania uchwały antysmogowej. Sąd szczególnie podkreślił szeroki zakres kampanii informacyjnej, która wykraczała daleko poza standardy wynikające z przepisów.

Jak zauważa dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych Marcin Podgórski, oddalając skargę Prokuratury Krajowej, sąd wskazał nie tylko, że stawiane województwu mazowieckiemu zarzuty są bezzasadne, ale także, że przepisy, na które się powoływaliśmy przy organizacji konsultacji społecznych były właściwe. – Sąd zauważył, że nie tylko daliśmy mieszkańcom Mazowsza możliwość wypowiedzenia się na temat uchwały, ale także prowadziliśmy szeroką dyskusję z samorządami lokalnymi. Dzisiejszy wyrok, to potwierdzenie, że wszystko co robiliśmy było zgodne z przepisami. A co najważniejsze uchwała antysmogowa obowiązuje i zachęcam wszystkich do stosowania się do jej zapisów.

Województwo mazowieckie na rozprawie reprezentował dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych Marcin Podgórski oraz radcy prawni Julia Dolińska i Dariusz Janicki. W zaprezentowanym stanowisku podkreślono, że uchwała antysmogowa jest bardzo ważna dla ochrony zdrowia i życia społeczności Mazowsza. Wskazano, że zarzuty skargi były niezasadne zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym. Konsultacje społeczne były prowadzone w wymiarze znacznie szerszym niż wymagają tego przepisy prawa. Przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną. Zorganizowano też spotkania w terenie z mieszkańcami województwa. W wyniku tak szeroko zakrojonych konsultacji zebrano ponad 2200 uwag.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: