Od dłuższego czasu obserwujemy ogromne zainteresowanie gmin rozwojem sieci ścieżek rowerowych. Inwestycje w ich rozwój na dużym terenie, to dbałość o bezpieczeństwo coraz popularniejszego sposobu na przemieszczanie oraz rekreację, ale również wkład w działania proekologiczne. Marzeniem zarówno rowerzystów, jak też i samorządowców jest połączenie lokalnych sieci we wspólny system.

Taki właśnie system lokalnych sieci ścieżek rowerowych budowany jest systematycznie od kilku lat w gminach zachodniego Mazowsza. Niewiele brakuje do połączenia Grodziska z Milanówkiem, który już niedługo będzie miał połączenie z Podkową i Brwinowem. Odcinek ten stanowi element dużego projektu, który ma na celu połączenie siecią ścieżek rowerowych Żyrardowa z Warszawą.

Niedawno powstał pomysł poprowadzenia ścieżki rowerowej wzdłuż DW 720, która połączyłaby Otrębusy z Nadarzynem. Droga ta jest bardzo ruchliwym szlakiem komunikacyjnym, dlatego rowerzyści są tu narażeni na duże niebezpieczeństwo. Oprócz wygodnej trasy dojazdowej do pracy, kolejki WKD czy szkoły, trasa ta byłaby również dużą atrakcją dla turystyki rowerowej, ponieważ prawie na całej długości biegnie wzdłuż dużego kompleksu leśnego. Nowa ścieżka zaczynałaby się w Otrębusach przy skrzyżowaniu z ul. Piaseckiego, a kończyłaby się w Nadarzynie w okolicach targowiska, przy skrzyżowaniu z ul. Plantową. Wstępna koncepcja przewiduje również przebudowę skrzyżowań: z ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Nadarzyńskiej i ul. Anny Marii w Otrębusach. Na całej długości trasa ma być oświetlona, co bardzo poprawi bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po zmroku.

Realizacja inwestycji będzie wymagała współpracy trzech samorządów: Brwinowa, Nadarzyna oraz Podkowy Leśnej. Liderem przedsięwzięcia będzie Gmina Nadarzyn. Gminy wspólnie sfinansują koszt projektu, natomiast koszty wykonawstwa poniósłby Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gminy te wielokrotnie dawały już przykład dobrej sąsiedzkiej współpracy, dlatego możemy być spokojni o losy również i tej inwestycji.

Budowa tego odcinka ścieżki rowerowej z całą pewnością poprawi bezpieczeństwo zarówno rowerzystów jak i pieszych wzdłuż tej bardzo ruchliwej i niebezpiecznej dla nich drogi.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: