Trwają prace nad Autostradową Obwodnicą Warszawy

fot. GDDKiA

W Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Tomasz Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawił wytypowane warianty nowego przebiegu drogi ekspresowej S10 oraz połączenie z tzw. dużym ringiem wokół Warszawy. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej obejmuje również skomunikowanie zlokalizowanego na zachodnich obrzeżach aglomeracji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W spotkaniu uczestniczył Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który opowiedział szeroko o podjętych działaniach i planach strategicznych Ministerstwa infrastruktury w obszarze komunikacyjnym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Płocka i okolic.

GDDKiA po roku intensywnej pracy ekspertów przedstawiła wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Analizując sytuację komunikacyjną GDDKiA widzi ogromną potrzebę nowych rozwiązań drogowych, które usprawnią nie tylko ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale będą też oddziaływać na przemieszczanie się pojazdów na całej sieci dróg krajowych i autostrad.

Prace ruszyły w 2018 roku

Prace nad Studium Sieciowym rozpoczęto w GDDKiA jesienią 2018 roku, a zakres opracowania objął obszar województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego (łącznie 26 powiatów i 192 gminy). Wytrasowano ok. 3 tys. km wariantów nowych dróg, pozwalających zrealizować założony cel: połączenie autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 oraz poprowadzenie OAW w sposób umożliwiający obsługę planowanego CPK drogami wysokiej klasy, dzięki którym podniesie się poziom bezpieczeństwa, efektywności i komfortu podróżowania.

To właśnie na tym etapie zaproponowano klasy techniczne i przekroje poszczególnych elementów inwestycji:

 • S10 i północna część OAW w klasie drogi ekspresowej (S 2x2, koło Warszawy 2x3 pasy ruchu),
 • południowy fragment OAW (od węzła Wiskitki na A2 do odcinka A2 Warszawa-Mińsk Mazowiecki) w klasie autostrady (A 2x3 pasy ruchu).

Zdefiniowano cztery korytarze, które zostały objęte uszczegółowieniem i oceną w ramach Studium Korytarzowego: 

 • Wariant 1: A1 (Toruń - proponowany węzeł Grabowiec) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej - OAW (opcja w sąsiedztwie m. Tłuszcz), o długości 380 km, z czego ok. 100 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 24,1 mld zł,
 • Wariant 2: A1 (Toruń - istniejący węzeł Lubicz) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (opcja nawiązująca do przebiegu DK50 i DK62 na południe od m. Wyszków), o długości 412 km, z czego ok. 110 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 26 mld zł,
 • Wariant 3: A1 (Włocławek - istniejący węzeł Włocławek Północ) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 1 z korektami w rejonie Sochaczewa i Piaseczna), o długości 362 km, z czego ok. 95 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 22,9 mld zł,
 • Wariant 4: A1 (Ciechocinek/Włocławek - proponowany węzeł Brudnowo) - Płock - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (według opcji jak dla Wariantu 2 z korektami w rejonie Sochaczewa, Piaseczna i Wyszkowa), o długości 398 km, z czego ok. 105 km jako autostrada, szacunkowa wartość całej inwestycji to 25,4 mld zł.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej a CPK

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił uwagę, że ten ogromny węzeł transportowy będzie istotnym elementem przyszłego układu kolejowego i drogowego o znaczeniu krajowym i europejskim. CPK będzie ze swej istoty nie tylko znaczącym generatorem podróży, lecz także będzie kreować nowe zachowania komunikacyjne w skali wykraczającej poza region Warszawy i Mazowsza.

Kolejnym etapem będzie wybór wariantu i zlecenie przygotowania STEŚ

Wybrany do dalszych analiz korytarz o szerokości ok. 5 km, zostanie skierowany do uszczegółowienia w Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym, gdzie będą prowadzone kolejne wariantowania i analizy dążące do wskazania optymalnego i precyzyjnego, przyszłego przebiegu inwestycji. Potwierdzenie lokalizacji docelowego rozwiązania nastąpi poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja inwestycji, która dotychczas nie miała zdefiniowanego przebiegu, przełoży się na zmiany rozkładu ruchu nie tylko na podstawowej sieci drogowej, ale na całym układzie drogowym. Dlatego też w ramach analiz wskazane zostały odcinki dróg krajowych, które w kolejnych horyzontach czasowych  - 2030, 2040, 2050 (niezależnie od już prowadzonych inwestycji), będą wymagać dodatkowych działań inwestycyjnych (zmiana przekroju, dobudowa dodatkowych jezdni itp.).

Jakimi kryteriami kierować się będzie GDDKiA?

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE i SPOŁECZNE

 • Przejście przez obszary zabudowy
 • Rozcięcie więzi społecznych
 • Liczba miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • Emisja CO₂
 • Kolizja z obszarami Natura 2000 i obszarami chronionymi

KRYTERIA EKONOMICZNE

 • Nakłady inwestycyjne
 • Oszczędność czasu użytkowników dróg
 • Wskaźnik kosztów budowy na 1 km
 • Wskaźniki ekonomiczne (EIRR, ENPV)

KRYTERIA TECHNICZNE

 • Natężenie ruchu na projektowanej trasie (pojazdy osobowe, ciężarowe)
 • Odciążenie z ruchu istniejących dróg
 • Wykorzystanie rezerw terenowych, zidentyfikowanych w opracowaniach planistycznych
 • Przejście przez obszary z niekorzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi

KRYTERIA SIECI DROGOWEJ

 • Zmiana długości sieci dróg krajowych
 • Rozbudowa sieci dróg samorządowych na potrzeby obsługi węzłów
 • Dostępność demograficzna korytarza

Kalendarium

2019/2020 r. - pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze, zatwierdzenie Programu Inwestycyjnego, ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji oraz pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020-2024 r. - wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej

2023 r. - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu do realizacji)

2024-2028 r. - badania archeologiczne

2025 r. - przetarg na projekt i roboty budowlane

2026-2029 r. - projektowanie i roboty budowlane

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: