Wsparcie lokalnych inwestycji

Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny przeznaczył dodatkowe środki na wsparcie zadań w ramach równomiernego rozwoju Mazowsza. Dofinansowanie otrzymały również gminy z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego.

To nie pierwsze takie wsparcie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, na które tym razem przeznaczono w sumie 256 mln zł. Dzięki temu lokalne samorządy będą mogły zrealizować kolejne ważne dla mieszkańców inwestycje takie, jak remonty dróg, modernizacje szkół czy budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych. – Samorząd województwa mazowieckiego od lat działa na zasadzie solidarności z naszymi wspólnotami gminnymi i powiatowymi. Staramy się wspierać różnego rodzaju inwestycje i realizujemy zasadę pomocniczości. Jeśli jakaś wspólnota nie jest w stanie sama realizować projektów, wtedy przychodzi z pomocą samorząd województwa. Teraz kolejnych 150 projektów otrzyma wsparcie. Korzystając z naszej dobrej sytuacji finansowej, wesprzemy te projekty na kwotę aż 256 mln zł. W perspektywie 3 lat te inwestycje przyczynią się do znacznej poprawy stanu dróg w określonych miejscach, infrastruktury edukacyjnej czy też obiektów kulturalnych. Jednym słowem, daje to postęp cywilizacyjny z jednej strony, a z drugiej kreuje ożywienie gospodarcze, bo małe i średnie przedsiębiorstwa mają zatrudnienie – mówi Marszałek Adam Struzik.

Dofinansowania otrzymały także gminy z subregionu warszawskiego zachodniego. Tu zrealizowanych zostanie 11 nowych inwestycji za 38 785 715 zł. A lista beneficjentów z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego wygląda następująco:

  • Gmina Nadarzyn – 4 000 000 zł na przebudowę drogi w granicach pasa drogowego ul. Głównej w Ruścu;
  • Powiat Pruszkowski – 4 000 000 zł na przebudowę LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie;
  • Miasto Milanówek – 4 000 000 zł na budowę strażnicy OSP w Milanówku;
  • Gmina Jaktorów – 4 000 000 zł na budowę obiektów sportowych wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie;
  • Powiat Grodziski – 3 600 000 zł na budowę całodobowego lądowiska dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku;
  • Gmina Brwinów -  2 794 715 zł na budowę biblioteki przy ul. Grodziskiej w Brwinowie.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: