W miniony wtorek, 24 stycznia br. na nowym budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, zawisła wiecha. Było to symboliczne zakończenie ważnego etapu budowy nowej siedziby tej ważnej szkoły.

Jak zaznaczył Starosta Pruszkowski, Krzysztofem Rymuzą - Wiecha na budowie, znana też pod nazwą wiankowe, to zawieszenie na konstrukcji dachu ozdobnego wieńca, co ma symbolizować zakończenie ważnego etapu. I tak jest właśnie u nas. Tutaj powstanie nowoczesny i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynek szkoły. Pozwoli to dyrekcji LO im. T. Kościuszki na wzbogacenie oferty edukacyjnej, polepszy warunki nauki dla młodzieży i ułatwi codzienną pracę kadrze pedagogicznej. Po rozbudowie szkoła pomieści blisko 800 uczniów.

Liceum im. T. Kościuszki to bardzo ważna szkoła dla regionu z olbrzymimi tradycjami. Jak podkreśliła Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu: - LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie jest szkołą o charakterze ponadlokalnym. Jej uczniami są również mieszkańcy ościennych gmin i powiatów. Inwestycja będzie zatem miała również wymiar ponadlokalny, wpłynie na umacnianie potencjału rozwojowego i podnoszenie konkurencyjności powiatu pruszkowskiego oraz całego województwa mazowieckiego. Poprawa infrastruktury szkolnictwa posłuży podniesieniu jakości kształcenia i zwiększeniu potencjału dydaktycznego w powiecie pruszkowskim. Przeniesienie nauki we wrześniu 2022 r. do pomieszczeń zastępczych było procesem długotrwałym i bardzo dokładnie zaplanowanym. Przede wszystkim dziękuję Dyrekcji Szkoły i całej społeczności za trud organizacji nauki w czasie budowy.

Przebudowa liceum jest jedną z najważniejszych inwestycji Powiatu Pruszkowskiego. Jej całkowity koszt to 68 269 997,59 zł. Warto dodać, że władzom powiatu udało się pozyskać na ten cel liczne środki zewnętrzne, w tym niemal 14 mln zł z Polskiego Ładu i 4 mln zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. Z tego względu Wojciech Herner, Członek Zarządu Powiatu podczas uroczystości stwierdził - W imieniu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego za otrzymane wsparcie serdecznie dziękujemy: Rządowi RP, Zarządowi Województwa Mazowieckiego na czele z Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a także Radnym Powiatu Pruszkowskiego, którzy zagłosowali za realizacją tej ważnej inwestycji.

Warto przypomnieć, że pierwsze prace nad przebudową budynku szkoły rozpoczęły się 7 maja 2018 r., kiedy podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. W ramach podjętych działań zadecydowano o przebudowie szkoły, przy zachowaniu jedynie obecnej hali sportowej. Uwzględniono w niej m.in. powstanie zaplecza sportowego (boiska, bieżni i skoczni w dal), a w samym budynku oprócz sal lekcyjnych miałaby funkcjonować również aula ze sceną oraz planetarium z tarasem widokowym do obserwacji astronomicznych. W skład kompletu dokumentów, które dostarczył projektant, wchodził m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę oraz kosztorys inwestorski. Następnie ustalono szczegółowy harmonogram prac. Już 26 maja 2021 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę firmą Project Management Sp. z o. o. na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego w ramach inwestycji „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” – etap I. Niecały roku później władze powiatu podpisały umowę z Generalnym Wykonawcą firmą STRABAG Sp. z o.o. przy udziale Inwestora Zastępczego firmy Project Management Sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie”.

Przebudowa liceum prowadzona jest etapowo z uwagi na konieczność realizowania programów nauczania w części szkoły w czasie jej trwania: Etap I – rozbiórka części istniejących budynków oraz budowa części nowego obiektu; Etap II – budowa II części budynku i modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w zakresie poprawy warunków akustycznych; Etap III –  zagospodarowanie terenu w zakresie budowy boisk zewnętrznych. Termin zakończenia inwestycji to 30.06.2024 r.

Prace postępują bardzo dynamicznie. Biorący udział w tym wydarzeniu Wicestarosta Pruszkowski Grzegorz Kamiński mówił - Konstrukcja budynku już stoi, prace postępują dynamicznie, współpraca z Generalnym Wykonawcą układa się poprawnie. Etap I, czyli rozbiórka części istniejących budynków oraz budowa części nowego obiektu jest już za nami. O wadze tego przedsięwzięcia ma też świadomość przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, Waldemar Wójcik, członek zarządu STRABAG - Wiemy, że jest to istotna inwestycja dla młodzieży powiatu pruszkowskiego i wielka odpowiedzialność leży po naszej stronie, aby prowadzić prace zgodnie z harmonogramem z należytą starannością. Robimy wszystko, aby do 30 czerwca 2024 r. oddać do użytku nowoczesny budynek szkoły na miarę XXI wieku.

W uroczystości udział wzięli liczni goście, w tym Posłowie na Sejm RP: Maciej Lasek i Zdzisław Sipiera, Barbara Stelmasińska Dyrektor Biura Poselskiego Pawła Zalewskiego Posła na Sejm RP, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Artur Świercz Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, Emil Sawicki Asystent Marszałka Województwa Mazowieckiego, Radni Powiatowi, a takżę przedstawiciele okolicznych gmin i szkół.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Wiecha zawisłą nad Liceum T. Kościuszki


To może Cię zainteresować: