Dla poprawy jakości programów profilaktycznych, których celem jest zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz całej rodziny, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wprowadził w szkołach ponadpodstawowych Bezpłatny Elektroniczny System Medycyny Szkolnej. System pomoże w przyjazny sposób zdiagnozować i zahamować rozwój wielu chorób u młodych ludzi.

- Obserwuje się, że nadwaga i otyłość występują u coraz większej liczby dzieci i nastolatków. Badania prowadzone w szkołach przyczyniają się do zmniejszenia zapadalności na choroby cywilizacyjne oraz poprawiają  jakość życia wśród młodzieży – mówi Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski.

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej (ESMS) to narzędzie, które powstało, aby usprawnić badania przesiewowe (tzw. bilans) oraz w wystandaryzowany sposób komunikować się z opiekunami i informować o wynikach kompleksowych badań i o stanie zdrowia ich dzieci. ESMS zbiera dane ucznia, analizuje parametry wpisane przez pielęgniarkę szkolną i daje odpowiedź, czy wynik jest prawidłowy, czy też wymaga dalszej konsultacji lub diagnostyki. Badania wykonywane w gabinecie szkolnym, czyli  pomiar ciśnienia tętniczego, ocena ostrości widzenia, ocena masy i składu ciała, ocena postawy, ocena sprawności krążeniowo-oddechowej, nie bolą i są nieinwazyjne.

W celu realizacji programu, szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pruszkowski zostały wyposażone w sprzęt medyczny, za pomocą którego będą realizowane badania w ramach bilansu zdrowia oraz dodatkowe badania antropometryczne, tj. badania wydolnościowe, badanie składu ciała oraz ocena zaburzeń w obrębie kończyn dolnych dokonywana metodą poglądową z użyciem podoskopu komputerowego.

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się objęcie programem – za zgodą rodziców - uczniów klas I w liczbie do  660 w pięciu szkołach: w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki, Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica oraz Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena – mówi Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

System został wprowadzony we współpracy z Fundacją Medicover.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: