Wszystkie opisywane przez nas, w artykule "146 wniosków na przebudowę dróg lokalnych w 2013 r.", okoliczne wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zostały ocenione pozytywnie i mają szansę na uzyskanie dofinansowania.

Na wstępnej liście rankingowej znalazły się następujące projekty:

 • Cześć A - drogi powiatowe
  • Pozycja 30 - Powiat grodziski przebudowa drogi 1505 Grodzisk Maz. Józefina odc III; ocena: 29,80;
 • Część B - drogi gminne
  • Pozycja 2 - Brwinów przebudowa drogi relacji Brwinów Pażniew na odcinku dróg gminnych: ul. Pruszkowskiej (do skrzyżowania z ul. Graniczną) i ul. Rzecznej oraz drogi powiatowej nr 3124W objemującej ul. Główną i ul. 36 P. P. Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości); ocena: 33,80;
  • Pozycja 9 - Jaktorów rozbudowa drogi gminnej ul. Kukuczki do drogi wojewódzkiej 719, odcinek ul. Alpejskiej, ul. Cichej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m/c Chylice Kolonia, Gmina Jaktorów; ocena: 30,40;
  • Pozycja 14 - Grodzisk Maz. modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa Katowice; ocena: 28,80;
  • Pozycja 24 - Żabia Wola poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola Zalezie Musuły II Etap; ocena: 26,40;
  • Pozycja 65 - Pruszków budowa drogi gminnej ul. Powstańców ETAP IV na odcinku od ul. Polnej do ul. Lipowej; ocena: 20,80;
  • Pozycja  79 - Błonie przebudowa drogi gminnej z budową kanalizacji deszczowej ul. Karnosińskiego i ul. Staszica w Błoniu; ocena:16,60;
  • Pozycja  85 - Nadarzyn – przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie nakładki bitumicznej na ul. Promienistej w Ruścu; ocena:13,80;

Komisja wojewódzka oceniała wnioski pod względem formalnym i merytorycznym uwzględniając osiem głównych kryteriów w tym m.in. wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spójność z siecią dróg województwa, wpływ na rozwój obszarów wiejskich, wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy.

Lista nie jest jeszcze ostateczne. Wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej mogą wnieść do niej zastrzeżenia. Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Do 30 listopada 2012 roku Wojewoda Mazowiecki ma ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży ją do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: