Pod koniec czerwca uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji „Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym”. Konferencja pod auspicjami prof. Ireny Lipowicz – kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na WPiA UKSW oraz Małgorzaty Pacheckiej – Wójt Gminy Michałowice przyciągnęła wielu samorządowców i społeczników z naszej okolicy, którzy mogli wymieniać się tu swoimi doświadczeniami z zakresu ochrony przyrody.

- Gmina Michałowice jest gminą podmiejską, ale mającą spore zasoby przyrodnicze. Zastanawialiśmy się, jak te zasoby przyrodnicze chronić i w trakcie poszukiwań możliwych rozwiązań doszliśmy do wniosku, że wiedza dotycząca ochrony przyrody w samorządzie jest bardzo rozproszona – mówiła Małgorzata Pachecka. – Postanowiliśmy więc zorganizować taką konferencję, która, mam nadzieję, zbierze wiedzę ekspertów i będziemy mogli w oparciu o tę wiedzę pracować dalej.

Jak zaznaczał prowadzący Jakub Dorosz – to wydarzenie ma być platformą wymiany doświadczeń dla pracowników samorządowych, którzy są na sali. Warto, by wydarzenie to było pewnym zalążkiem inkubatora nowego myślenia o roli gmin w zakresie ochrony przyrody, aby przełamać ten paradygmat, że planowanie przestrzenne to tylko budowa infrastruktury. Na planowanie przestrzenne można też wpływać poprzez ustanawianie prawnych form ochrony przyrody.

W wydarzeniu wzięli udział naukowcy z renomowanych uniwersytetów i samorządowcy z kilku okolicznych gmin. Opowiadali o aspektach ochrony przyrody na ich terenie i swych doświadczeniach. Wiele ciekawych uwag i pomysłów prezentowali przedstawiciele organizacji społecznych. Podczas konferencji szerzej został przedstawiony też pomysł zorganizowania w Gminie Michałowice parku krajobrazowego doliny rzeki Utraty. Do pomysłu tego powrócimy jednak w jednym z najbliższych numerów O! Tymczasem zachęcamy do obejrzenia pełnej relacji z konferencji:

Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym - dzień I

Ochrona przyrody w samorządzie terytorialnym - dzień II

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: