Pod koniec września ruszyły prace związane z zagospodarowaniem terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. B.Prusa.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu.

Głównym celem zadania jest zwiększenie powierzchni zieleni w Pruszkowie poprzez tworzenie nowych terenów wpisujących się we współczesne trendy kształtowania zieleni miejskiej.

Zagospodarowana zieleń, wraz z wyposażeniem jej w elementy małej architektury, stanie się miejscem przyjaznym mieszkańcom. Zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących między innymi budowę ścieżki wzdłuż rzeki wraz z oświetleniem solarnym, montaż elementów małej architektury, budowę miejsc do wypoczynku oraz podestów drewnianych, labiryntu wierzbowego oraz nasadzenia drzew (130 szt.), krzewów i zarośli wierzbowych (8870 szt.), bylin (9560 szt.), roślin strefy bagiennej (320 szt.) oraz wykonanie łąki kwietnej o powierzchni 300 m2.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: