Jest porozumienie pomiędzy Miastem Pruszkowem a PGW Wodami Polskimi w sprawie współfinansowania remontu i utrzymania jazu na Utracie. Po wielu latach starań, społecznicy i mieszkańcy Malich doczekali się konkretnych działań.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Pruszkowa radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie stosownych umów, które określać będą sposoby finansowania zadania oraz prawa i obowiązki, związane z remontem i eksploatacją jazu piętrzącego się na rzece Utracie. Zgodnie z ustaleniami, PGW Wody Polskie wpiszą urządzenie do swojej ewidencji, tym samym staną się jego właścicielami i odpowiedzialne będą za przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego jazu w okresie jego użytkowania. Dodatkowo przygotują stosowną dokumentację, wymaganą do remontu jazu. Z drugiej strony Miasto Pruszków będzie ponosić koszty eksploatacji urządzenia, umożliwiającego pobór wody z rzeki na potrzeby układu wodnego w Parku Potulickich oraz uczestniczyć będzie w kosztach remontu. – Na terenie miasta Pruszkowa znajduje się jaz, który od wielu lat budził wiele kontrowersji, a także był przyczyną pewnego rodzaju problemów hydrologicznych. Te rozmowy z Wodami Polskimi zostały podjęte już jakiś czas temu i trwały dość długo. Po licznych spotkaniach w końcu doszliśmy do porozumienia, że nieznana do tej pory budowla na rzece została uznana przez Wody Polskie i wpisana do ich ewidencji. W dniu 8 czerwca podpiszemy stosowne porozumienie, gdzie zostanie to uregulowane raz na zawsze. Oczywiście Miasto Pruszków będzie też partycypowało w kosztach remontu tego obiektu, ponieważ jest to dosyć ważna instalacja – mówi Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch.

Jakie zatem będą koszty remontu i kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć pierwsze efekty prac? - Wszystko zależy od tego, jakie będą możliwości budżetowe. Pierwszym etapem porozumienia jest uznanie własności przez Wody Polskie i tu już mamy krok milowy w tym zakresie – mówi Prezydent. – Trudno jest mówić o szacunkowych kosztach. Z pewnością będę się starał, żeby miasto w sposób uczciwy partycypowało w kosztach naprawy.

W kolejnym etapie rozmów obie strony porozumienia określać będą koszty przeprowadzenia remontu i zakres wymaganych prac. W ustaleniach uczestniczyć mają także radni w ramach działań doraźnej komisji ds. jazu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: