Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Milanówka (1 lutego br.) radni 9 głosami podjęli uchwałę dotyczącą zakupu nieruchomości w Milanówku przy ul Kościuszki 35, z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych oraz na działalność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych, powstającego z przekształcenia OPS.

Należy przypomnieć, że w ubiegłym roku na utworzenie Milanowskiego Centrum Usług Społecznych gmina Milanówek pozyskała – 3 125 000 zł, zaś na projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek Edycja 2” – 1 819 923 zł (całkowita wartość projektu ogółem – 1 957 023 zł, wkład własny - 137 100 zł) i że OPS obecnie ma swoją siedzibę w wynajmowanych, dość drogich pomieszczeniach, po przekazaniu w ubiegłej kadencji jego siedziby Społecznemu Liceum przy ul. Herberta (dawna ul. Fiderkiewicza).

Tak więc obecnie w Milanówku brakuje infrastruktury dla utworzenia ośrodka wsparcia dziennego, nakierowanego na zaspokajanie potrzeb w obszarze dostępu do usług społeczno-zdrowotnych dla osób wymagających takiego wsparcia (starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych itp.) oraz miejsca na świadczenia rehabilitacyjne. Przypominamy, że przychodnię rehabilitacyjną, funkcjonującą w budynku OSP, również zlikwidowano w ubiegłej kadencji. Milanówek, podobnie jak wiele miast w Polsce, „starzeje się”. Obecnie w mieście zamieszkuje ok. 5 000 osób w wieku 60+, z których ok 1/5 to osoby niepełnosprawne.

Proponowana do zakupu nieruchomość to działka o powierzchni ok. 2 600 m2, na której znajdują się 2 budynki: mieszkalny dwukondygnacyjny o powierzchni 350 m2 (5 pokoi + piwnica) i usługowy (2 pomieszczenia po 50 m2. Nieruchomość sąsiaduje z kortami tenisowymi, jest zadbana, ogrodzona. Jej cena (do negocjacji) wynosi 1 645 tys. zł. Zakup nieruchomości i koszty jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy max. powierzchni 500 m2 obiektu, mogą być pokryte w całości z funduszu solidarnościowego. Przy 20 użytkownikach (osobach potrzebujących wsparcia) możemy dodatkowo otrzymać 10 tys. zł na zakup sprzętu i starać się o pokrycie kosztów funkcjonowania obiektu w wysokości 20 zł/godz. od 1 osoby w ośrodku. (800 tys. zł rocznie). Na uruchomienie zakupionego obiektu mamy 3 lata i musi on funkcjonować przez okres 5 lat, realizując cele, na które otrzymaliśmy dofinansowanie.

Otrzymanie wsparcia z funduszu solidarnościowego jest uzależnione od dobrze opracowanej koncepcji funkcjonowania obiektu, na którą w budżecie miasta przewidziana jest odpowiednia kwota, dla wcześniej rozważanych lokalizacji ośrodka w dawnym budynku protezowni przy Osiedlu Berliny i przy ul. Marszałkowskiej.

Radni podczas obu komisji i sesji zadawali wiele pytań, na które głównie odpowiadała pani Krystyna Kott. Podczas Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 3 radnych: Hubert Jarek, Marzena Osiadacz i Waldemar Parol głosowali za poparciem uchwały. Radna Jolanta Nowakowska nie brała udziału w głosowaniu. Podczas Komisji Budżetu i Inwestycji radni: Ewa Galińska, Janina Moława i Jakub Piotrowski poprali uchwałę, zaś Jolanta Nowakowska i Jaromir Chojecki wstrzymali się od jej poparcia. Podczas sesji, od poparcia uchwały wstrzymali się: Jolanta Nowakowska, Jaromir Chojecki i Witold Mossakowski. 2 radnych: Hubert Jarek i Jakub Piotrowski nie brało udziału w głosowaniu.

I jeszcze kilka wypowiedzi radnych podczas posiedzeń komisji (perełeczki): jednorazowa pandemia; nikt nie zwolnił nas z myślenia, nie zmieniajmy tego świata pod dyktando młodych ludzi; w dyskusji o dronie jeden z radnych przestrzegał przed ustawianiem plutonów egzekucyjnych na każdej ulicy; jesteśmy tu po to, by podejmować mądre decyzje.

Szanowni radni, odnosząc się do ostatniej z cytowanych wypowiedzi zapewniamy, że tego oczekują mieszkańcy od radnych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: