W senacie o CPK

Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Senat podsumował plany Rządu w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podczas specjalnej konferencji „CPK: dla Polaków czy przeciw Polakom? Koszty i zagrożenia megaprojektu” poznaliśmy opinie ekspertów ekonomicznych i lotniczych.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, który wraz z parlamentarzystami, ekspertami, przedstawicielami samorządu i Rady Społecznej ds. CPK podjęli się próby przedstawienia rzeczowych argumentów przeciw budowie megalotniska. Zaproszeni goście wskazywali przede wszystkim na brak ekonomicznego uzasadnienia takiej inwestycji, która ma szacunkowo kosztować 130 mld zł, a przy uwzględnieniu inflacji i kosztów budowy infrastruktury towarzyszącej, jeszcze więcej. Zdaniem ekspertów, sukces lub porażka uzależniona jest od prognoz na rynku lotniczym, a te, zwłaszcza po pandemii, nie są zbyt optymistyczne.

Zdaniem Marka Serafina, eksperta ds. rynku lotniczego, powodzenie projektu uzależnione jest od sytuacji PLL LOT, które musiałyby konkurować ze światowymi liderami. Aby tak się stało, musiałyby czterokrotnie zwiększyć liczbę przewozów tranzytowych i zaopatrzyć się w nową flotę samolotów dalekobieżnych (z 15 do 50). Tak duży wysiłek inwestycyjny może nie być w zasięgu PLL LOT, które korzystają z rządowego wsparcia i niewykluczone, że takiej pomocy będą potrzebować w przyszłości. Ekspert jako alternatywę do budowy CPK wskazał modernizację lotnisk Chopina i Modlin.

Inną kwestią jest rozbudowa sieci kolei, co zdaje się być głównym kontrargumentem dla wszystkich przeciwników inwestycji. Zgodnie z założeniami, wybudowanych ma być 2 tys. km nowych linii kolejowych, prowadzących do CPK i połączonych z istniejącą już infrastrukturą. Większość ma być Kolejami Dużych Prędkości, co umożliwiłoby dostanie się do lotniska w mniej niż 2,5 godziny z dowolnego miejsca w kraju, a co za tym idzie, miałoby rozwiązać problem wykluczenia komunikacyjnego. Z tym nie zgodził się ekonomista Tomasz Wardak, który wskazał, że proponowany system kolejowy jest niedostosowany do geografii kraju i rozmieszczenia głównych ośrodków miejskich. Zdaniem eksperta właściwym byłoby równomierne rozbudowanie sieci kolejowej.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Rady Społecznej ds. CPK, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i prawnik specjalizujący się w tematyce wywłaszczeń, którzy podkreślali, że mieszkańcy od 2018 r. żyją w niepewności i obawie o swoje domy, bo wciąż nieznana jest dokładna lokalizacja inwestycji. Na konferencję nie zaproszeni byli za to przedstawiciele Spółki CPK, którzy do sprawy odnieśli się dzień później na konferencji prasowej. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk i Pełnomocnik Rządu ds. CPK Marcin Horała podkreślili, że Polska jest gotowa na realizację tak dużej inwestycji i „twardo będą bronić tego projektu”. Odnosząc się do zarzutów, wskazali na potrzebę rozwoju PLL LOT oraz budowy lotniska o dużej przepustowości i możliwościach logistycznych. Po raz kolejny odnieśli się również do zarzutu braku konsultacji społecznych przy rozbudowie sieci kolei, co uznają za bezpodstawne. Sama budowa nowych sieci połączeń jest uzupełnieniem brakującej infrastruktury, co wpisuje się w program zrównoważonego rozwoju całego kraju. Za pomówienie uznano także zarzut o celowe zaniżanie wycen nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: