Zagrożenia dla młodzieży, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole oraz w sieci były tematem spotkań grodziskiej policjantki z uczniami Szkoły Podstawowej w Skułach. Młodzi ludzie zostali zapoznani z działaniami Policji w sytuacji łamania przez nich prawa, policjantka podpowiadała im również jak zapobiegać zachowaniom agresywnym i niebezpiecznym.

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Skułach zostały zorganizowane spotkania policjantki z uczniami klas IV-VI. Młodzież podczas warsztatów miała okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach i sytuacjach, a także opracować metody właściwych zachowań. Policjantka wskazała na główne zagrożenia dla młodych ludzi i na działania Policji w sytuacjach niebezpiecznych.

Uczniowie wykazali się dość dobrą wiedzą teoretyczną i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Policjantka zachęcała ich do działań pozytywnych i pomagania sobie wzajemnie w bezpiecznym spędzaniu czasu w każdym miejscu. Mamy nadzieję, że wzrost świadomości zagrożeń przełoży się na właściwe zachowania młodzieży.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: