Już niebawem rozpoczną się prace konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach. Gmina Żabia Wola pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie bliskiej 1,2 mln zł.

Przypomnijmy, że kościół w Skułach to drewniany obiekt, z drewnianym wyposażeniem pochodzącym z XVIII w. Na uwagę zasługują tu przede wszystkim barokowo-rokokowe polichromie, przedstawiające m.in. ostatnią wieczerzę, wizerunki Świętych, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Matki Bożej czy sceny z Nowego i Starego Testamentu. Warto przyjrzeć się również ambonie, chrzcielnicy i konfesjonałom, organom z lat 30 XX w. oraz zegarowi słonecznemu z marmurowym blatem i dzwonnicy, które znajdują się przy kościele. To wszystko składa się na jeden z ciekawszych i nielicznych drewnianych zabytków z tego okresu, który jest wpisany do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nic więc dziwnego, że włodarze Gminy postanowili wesprzeć proboszcza parafii i ubiegać się o środki zewnętrzne na renowację tego obiektu.

Projekt pn.: "Renowacja kościoła p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz dzwonnicy w Skułach, jako przykład ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu" otrzymał dofinansowanie z dwóch źródeł. Pierwsze to kwota 999,5 tys. zł z środków unijnych, rozdysponowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Natomiast drugi wniosek złożony został do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Został on pozytywnie rozpatrzony i dzięki temu Gmina pozyskała dodatkowo 180 tys. zł.

Za łączną kwotę 1.179,5 tys. zł przeprowadzona zostanie renowacja, która obejmować będzie wymianę pokrycia dachowego wraz z rynnami, remont okien i drzwi zewnętrznych, naprawę podmurówki, wykonanie opaski wokół kościoła oraz wymianę schodów wraz z podestem. Jeśli starczy środków, zaplanowano również prace wokół budynku, czyli wymianę bramy oraz konserwację figur apostołów, podstawy zegara słonecznego i innych elementów wyposażenia parkowego. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 1,5 mln zł. Poza dofinansowaniem, Urząd Gminy liczy również na dotację od Wojewody Mazowieckiego, o co wnioskowano w maju. Pozostała kwota będzie wkładem własnym mieszkańców parafii.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: