Śp. Roman Bodych znalazł się w zaszczytnym gronie Zasłużonych dla Gminy Baranów. Pośmiertny tytuł przyznany został przez radnych podczas nadzwyczajnej sesji rady, która miała uhonorować i być miejscem wspomnień o wieloletnim społeczniku i przewodniczącym Rady. Jego imieniem nazwany został również skwer przy ul. Królewskiej w Kaskach.

Uhonorowanie Romana Bodycha w przestrzeni publicznej odbyło się na wniosek i z inicjatywy społecznej. Jak czytamy w uzasadnieniu: „W dniu 2 listopada 2020 r. mieszkańcy Gminy Baranów pożegnali wspaniałego człowieka, sercem i całym swoim życiem związanego z Baranowem. Człowieka, którego wkład pracy na rzecz swojej „Małej Ojczyzny” zasługuje na upamiętnienie: społecznika, samorządowca, inicjatora wielu działań, jednego z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic, współzałożyciela Stowarzyszenia Zanim Powstanie Lotniska – CPK oraz inicjatora przeprowadzenia referendum w sprawie CPK, jak również aktywnego uczestnika wszystkich uroczystości gminnych. Był wzorem do naśladowania, człowiekiem, który głosem rozsądku spajał naszą społeczność i inspirował do działań”. Roman Bodych był od urodzenia mieszkańcem gminy, a od kilkudziesięciu lat mieszkał w Kaskach. Od 1998 r. działał w radzie gminy, a od 2020 r. aż do śmierci pełnił funkcję przewodniczącego. Przez te lata przyczynił się do rozwoju gminy i działał na rzecz mieszkańców. Był przyjacielem wielu organizacji, straży pożarnych, orkiestry dętej, parafii, szkół i klubu sportowego. Nie ma zatem osoby, która nie związana byłaby z jego postacią. Dlatego też przewodnicząca Rady Beata Fabisiak wraz z Wójtem Agatą Trzop -Szczypiorską przekazały na ręce małżonki Anny Bodych akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Baranów”, a zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych instytucji w pełnych wzruszenia przemówieniach dzielili się osobistymi wspomnieniami o Zasłużonym.

Po przemówieniach gości wszyscy udali się na skwer przy ul. Królewskiej. Tu znalazł się kamień „Pamięci Romana Wojciecha Bodycha społecznika, samorządowca, człowieka wielkiego serca”, który odsłonięty został przez Annę Bodych, Mirosławę Kuran - sołtys Kask, Teresę Wardziak - sołtys miejscowości Kaski-Budki oraz Waldemara Wiśniewskiego - członka i współzałożyciela Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic. - Zebraliśmy się tu dla upamiętnienia naszego drogiego kolegi, znajomego, przyjaciela, niesamowitego społecznika, który zawsze działał na rzecz lokalnej społeczności, nie tylko swoją pracą, ale i dobrym słowem. Nie zostawiał nikogo w potrzebie, zawsze był pomocny, a jego działania często odbywały się kosztem jego życia prywatnego. Dziękujemy rodzinie, że była tak wyrozumiała i pozwalała na te dzieła, które możemy zobaczyć na każdym kroku nie tylko w naszej miejscowości. Dziś odsłaniamy ten kamień pamięci, żeby młodzi mogli brać przykład z takiej osoby i żeby była to pamiątka na przyszłość, która tworzy historię naszej Małej Ojczyzny – mówiła w przemówieniu Teresa Wardziak. Pod tablicą złożono kwiaty.

Następnie przystąpiono do otwarcia skweru i nadania mu imienia Romana Wojciecha Bodycha, zgodnie z wolą mieszkańców i za zgodą rodziny. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Baranów, wiceprzewodniczący Rady Paweł Bućko oraz Grażyna Tober – przewodnicząca Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Kask i Okolic. Uroczystości zakończyły się prezentacją pt. „Wspomnienie o Romanie Bodychu”, w której znalazły się archiwalne zdjęcia, artykuły, nagrania z sesji i wydarzeń, które ukazywały życie, działania i osiągnięcia Zasłużonego.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Wybudował pomnik trwalszy niż ze spiżu


To może Cię zainteresować: