W dniu 22 czerwca br. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została podpisana umowa z firmą, która zrealizuje gminne zadanie inwestycyjne polegające na wybudowaniu w miejscowości Kaski nowej stacji uzdatniania wody.
Decyzja o budowie trzeciej stacji uzdatniania wody została podjęta w 2013 roku. Powodem jej podjęcia było zwiększenie potrzeb gminy pod względem zapotrzebowania na wodę, a także pogarszająca się jakość wody w ujęciu Cegłów. Po zbadaniu zasobów wody, przygotowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Ze złożonych 14 ofert, najkorzystniejszą złożyła firma z Radomia ,,Benerat i Syn” Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe Benerat Maciej, Benerat Wojciech, z którą w dniu 22.06.2015 r. została zawarta umowa na budowę stacji.
Całkowity koszt budowy wyniesie 1.635.900,00 zł brutto. Inwestycja finansowana będzie z częściowo umarzalnej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie, a także z darowizny przekazanej gminie przez PKN Orlen. Będzie to nowoczesna stacja uzdatniania wody pracującej w systemie automatycznym z dwustopniowym procesem filtracji oraz dwoma zbiornikami retencyjnymi. Planowana wydajność nowej stacji to ok 40 m3/h. Prace budowlane mają być zakończone do końca października, po czym nastąpi rozruch technologiczny. Głównym celem realizacji tej inwestycji jest dostarczenie mieszkańcom dobrej jakości wody w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: