Brwinowskie liceum było inicjatorem oraz organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół Ponadgimnazjalnych noszących imię Jarosława Iwaszkiewicza, który odbył się 1 i 2 czerwca w Brwinowie.

Relację ze zjazdu przygotowały nauczycielki LO w Brwinowie ― Elżbieta Baczewska  (pomysłodawczyni, dobry duch oraz mentor przedsięwzięcia) oraz Jolanta Marzec (projekt menedżer, nauczycielka i doradca zawodowy, która inicjowała działania, motywowała uczniów, przewidywała skutki pomysłów, a w trudnych chwilach była konsultantem, organizatorem i strategiem).

Na zaproszenie do udziału w Zjeździe odpowiedziały cztery szkoły: z Brzezin, Namysłowa, Nasielska i Sochaczewa. Dwudniowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez klasę II a metodą projektu edukacyjnego, który uruchomił ogromne możliwości, jakie drzemią w młodzieży. Utrwalił posiadane umiejętności społeczne i kształtował nowe: kreatywność, konsekwencję w działaniu, przyjmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje, współpracę w zespole. Efektem projektu było upowszechnienie wiedzy o życiu Jarosława Iwaszkiewicza i jego żony, Anny w formie Zjazdu szkół noszących Jego imię.

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: Starosta Pruszkowski, Starosta Powiatu Grodziskiego, Burmistrz Gminy Brwinów, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Patronat medialny objęło Radio Bogoria.

Uroczyste otwarcie naszego wydarzenia nastąpiło w auli Liceum.  Na miejscach przeznaczonych dla Gości zasiedli: Starosta Pruszkowski pan Maksym Gołoś, II Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów pan Jerzy Wysocki, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Powiatu Pruszkowskiego pani Małgorzata Kucharska, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Powiatu Grodziskiego pani Barbara Madzelan-Sadoś, Dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku pan Mariusz Olbromski, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Brwinowie pani Danuta Barabasz oraz Dyrektorzy i Nauczyciele z zaproszonych szkół. W tym ważnym dniu towarzyszyli nam  Przyjaciele szkoły: Prezes Zrzeszenia WIN płk Waldemar Kruszyński, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Warszawy pani Marzena Grochowska, pani Beata Tomecka, pan Bernard Malinowski oraz pani Wanda Kołomijska – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, a także panie Adela Galicz i Ewa Kowalska – wieloletnie nauczycielki w naszej szkole.

Szczególne miejsce na widowni zajmowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa pani Krystyna Nowicka, pan Andrzej Mączkowski, pan Andrzej Żmigrodzki oraz pan Piotr Skalski – pracownik WKD, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do sukcesu naszej młodzieży. Uczniowie otrzymali również wsparcie księdza Macieja Kurzawy, proboszcza Parafii św. Floriana w Brwinowie i księdza Sylwestra Lamenta, którzy udostępnili wnętrza   kościoła, oraz pana Tadeusza Iwińskiego właściciela willi Aida.

Obecność tak licznych gości podniosła rangę wydarzenia, a młodzieży dała sygnał, że takie przedsięwzięcia znajdują uznanie władz. Poza zainteresowaniem i życzliwością otrzymaliśmy realne wsparcie finansowe od Patronów Zjazdu. Przyznane środki pieniężne pozwoliły zrealizować kluczowe cele i dały właściwą oprawę.

Zespoły projektowe zaprosiły gości – uczestników Zjazdu na wędrówkę po Brwinowie i Podkowie Leśnej,  przedstawiając wybrane fragmenty biografii Iwaszkiewiczów:

  • Zespół 1. zaprosił do Zagrody, domu Zygmunta Bartkiewicza, znanego w 20-leciu międzywojennym pisarza, u którego bywali Anna i Jarosław oraz Stanisław Lilpop (ojciec Anny). 
  • Zespół 2. w kościele parafialnym opowiedział o początkach znajomości Anny i Jarosława, uwieńczonej ślubem w tymże kościele.
  • Zespół 3. na cmentarzu brwinowskim opowiedział o trudnym, ale i pięknym małżeństwie Iwaszkiewiczów.
  • Zespół 4. na przystanku WKD Podkowa Leśna Główna przedstawił wkład Stanisława Wilhelma Lilpopa w tworzenie linii EKD oraz powstanie miasta-ogrodu. Opowiedział również  o życiu rodzinnym Lilpopa i jego córki, Anny.
  • Zespół 5. zaprosił do Aidy – letniego domu młodego małżeństwa Iwaszkiewiczów pełnego przyjaciół, poezji, muzyki i satyry.

Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się spotkaniem wszystkich gości w ogrodach Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, gdzie gość specjalny, Daniel Olbrychski, w niezrównanej gawędzie opowiedział o swoich spotkaniach z pisarzem i udziale w filmach Wajdy na podstawie prozy Iwaszkiewicza. Nie zabrakło również mistrzowskiej recytacji  wierszy. Przebieg tego niezwykłego wieczoru był rejestrowany przez reporterkę Radia Bogoria. Wieczorne ognisko i noc spędzona w szkole pozwoliły na integrację gości uczestniczących w Zjeździe.

Drugi dzień Zjazdu uczestnicy spędzili w niezwykle gościnnym Muzeum w Stawisku, gdzie po zwiedzeniu domu Iwaszkiewiczów nastąpiło wzruszające spotkanie z przybranym synem Jarosława Iwaszkiewicza, Wiesławem Kępińskim (rocznik 1932), który opowiadał o swoim ocaleniu z pogromu na Woli, „usynowieniu” przez Jarosława, lekturach i pisaniu.

Zamknięcie Zjazdu nastąpiło w auli Liceum, gdzie zostało dokonane krótkie podsumowanie, a goście – uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami z dwudniowego udziału w  przedsięwzięciu. Cenną pamiątką jest odręczny list pani Marii Iwaszkiewicz, adresowany do uczestników wydarzenia. Na pamiątkę Zjazdu w ogrodzie naszego Liceum zostały zasadzone dwa drzewa: Anna (rajska jabłoń) i Jarosław (klon). 

Bardzo cieszy nas fakt, że jedno z liceów wstępnie zapowiedziało chęć zorganizowania II edycji Zjazdu, a kolejne szkoły już szukają pomysłu na podobne przedsięwzięcie, podkreślając, że poprzeczka ustawiona przez organizatorów I Zjazdu została ustawiona bardzo wysoko. 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: