Czy od nowego roku czeka nas zamieszanie z odbiorem odpadów i zmiana stawek za ich odbiór? Na nieco ponad miesiąc przed wygaśnięciem starej umowy na odbiór odpadów, nie ma podpisanej umowy z nowym odbiorcą, jest za to odwołanie obecnego do Krajowej Izby Odwoławczej i trudność w uzyskaniu jakichkolwiek informacji.

Analizując wyniki obecnego przetargu odnosi się wrażenie, że podwyżek cen odbioru śmieci nie da się uniknąć. Otwarte pozostaje jedynie pytanie o skalę podwyżek. W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazano ofertę firmy JARPER Sp. z o.o. Złożone w przetargu oferty opiewają na następujące kwoty ( zł brutto):

JARPER Sp. z o.o., Kolonia Warszawska,
Al. Krakowska 108 A, 05-552 Wólka Kosowska

15 779 753,45 zł

Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o.,
Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa

18 435 297,57 zł

P.P.H.U LEKARO Jolanta Zagórska,
Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

19 683 984,89 zł

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 

21 316 440,61 zł

Konsorcjum firm:
RDF Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka i
MPK PURE HOME Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka

22 781 004,79 zł

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz,
ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa

24 599 274,41 zł

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

27 106 707,33 zł

 

Najkorzystniejsza oferta  jest i tak wyższa niż w poprzednim przetargu.

W 2013 wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o. gdzie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia 31 grudnia 2015 r firma ta zaoferowała kwotę 11 765 967,63 zł brutto.

Jeżeli porównamy miesięczne kwoty to najkorzystniejsza oferta w nowym przetargu jest o 12% wyższa niż poprzednio. Mając w pamięci konstrukcję uchwały śmieciowej, która w największym uproszczeniu zakładała, że system ma być opłacany tylko i wyłącznie z opłat wnoszonych przez mieszkańców wydaje się, że czeka nas niewielka podwyżka opłat za śmieci. Próbowaliśmy to ustalić w grodziskiej ochronie środowiska. Niestety nie udało uzyskać się żadnych konkretnych informacji, z wyjątkiem tego, że jeszcze nie jest podpisana nowa umowa, a opłaty za odbiór śmieci nie wzrosną.

Próbując ustalić dlaczego nowa umowa jeszcze nie jest podpisana dowiedziałem się, że rozstrzygniecie zostało oprotestowane. Niestety w grodziskim urzędzie trudno było dowiedzieć się przez kogo i dlaczego. Taka swoista delikatna blokada informacyjna. Tu jednak z pomocą przychodzi Krajowa Izba Odwoławcza i to czego nie można dowiedzieć się w Grodzisku, tam dowiadujemy się bez problemu. Zastrzeżenia co do wyboru ofert miała firma Przedsiębiorstwo Usługowe „HETMAN” Sp. z o.o., która złożyła drugą najkorzystniejszą ofertę i co najmniej do czasu rozstrzygnięcia KIO należy czekać z podpisaniem umowy.

Warto zwrócić uwagę, że druga najkorzystniejsza oferta jest już miesięcznie o ponad 30% droższa od obecnej i przy niekorzystnym dla gminy rozstrzygnięciu przed KIO chyba będzie trzeba spodziewać się sporych podwyżek cen za odbiór śmieci, a na pewno zamieszania związanego z coraz krótszym okresem czasu do końca roku na podpisanie umowy.

Jak potoczą się dalsze losy przetargu na odbiór odpadów w Grodzisku? Będziemy o tym informować już wkrótce…

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: