Przed kilkunastoma minutami otrzymaliśmy oświadczenie Tomasza Krupskiego, wiceburmistrza Grodziska Mazowieckiego odpowiedzialnego za oświatę. Jesteśmy pierwszą redakcją, która informuje o rozpoczęciu procedury odwołania Krystyny Szymańskiej z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach.

Oświadczenie przytaczamy w całości:

Występując w imieniu organu prowadzącego Szkołę Podstawową im. F. Chopina w Książenicach wyrażam krytyczną ocenę działalności kierownictwa placówki, na czele z panią Dyrektor.

Na negatywną ocenę składa się z jednej strony stan utrzymującego się konfliktu w relacjach międzyludzkich. Jednym z jego przejawów był konflikt z nauczycielami, których znaczna część opuściła szkołę. Było to w ciągu 2 pierwszych lat sprawowania funkcji ponad 40 osób, z których duża część jako powód odejścia podawała złą atmosferę panującą w szkole i trudność w relacjach z kierownictwem placówki. Z drugiej strony oceniamy jako jednoznacznie negatywny wynik przeprowadzonej ostatnio kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, organizacyjnej oraz kadrowej.

Brak perspektyw na stabilizację sytuacji w szkole oraz troska o dobro uczniów i wychowanków, każe nam rozpocząć procedurę odwołania pani Dyrektor ze stanowiska. Wobec tego w najbliższych dniach zwrócimy się w tej sprawie do Kuratorium Oświaty. W przypadku odwołania Pani Dyrektor ze stanowiska, niezwłocznie ogłosimy konkurs na dyrektora placówki.

Z poważaniem,
Tomasz Krupski

Oznacza to, że Burmistrz będzie działać na mocy art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe –odwołanie w tym trybie stosuje się „w przypadkach szczególnie uzasadnionych”, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, czyli ze skutkiem natychmiastowym. Kuratorium Oświaty ma 21 dni na przedstawienie opinii w tej sprawie i nie jest wiążąca dla samorządu.  To z kolei oznacza, że dyrektor pożegna się ze stanowiskiem jeszcze przed wakacjami. Od kilku dni krążyły niepotwierdzone informacje o tym, że burmistrz namawiał dyrekcję – wobec podjętej decyzji – aby sama zrezygnowała ze stanowiska, co zamykałoby sprawę. Dyrektor Szymańska ponoć odmówiła.

Tymczasem ostatnie dni w placówce przypominają scenerię filmu sensacyjnego. Od wczoraj gabinet dyrektor zajął radca prawny z Warszawy, który ma pełnomocnictwa od pani Krystyny Szymańskiej, przebywającej na zwolnieniu lekarskim od 8 maja, czyli od ostatecznego terminu, w którym miała ustosunkować się do zaleceń pokontrolnych. Jak dowiedzieliśmy się, dzisiaj jedna z wicedyrektorek i nowa sekretarka wynosiły ze szkoły dokumenty, w tym te dotyczące uczniów, a także komisji socjalnej, faktur i zarządzeń. Wszystko to pakowano do prywatnego samochodu. Do szkoły wkroczyła Straż Miejska, która spisała uczestników zajścia i zrobiła zdjęcia dokumentacji po wyjęciu jej z auta. Warto zaznaczyć, że wicederektor zeznała, że wykonywały polecenia wydane im telefonicznie przez dyrektor Szymańską, a nowa Pani sekretarka zostałą poproszona o pomoc w przeniesieniu ciężkiej paczki. Nie była świadoma jej zawartości. Czy doszło do złamania prawa? Artykuł 276 Kodeksu Karnego mówi bowiem: „Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Dwa dni temu, w artykule „Specjalistka od zarządzania… strachem?” opisaliśmy wyniki naszego śledztwa dziennikarskiego. Dotyczyło ono możliwych działań noszących znamiona mobbingu w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Książenicach. Przedstawiliśmy szczegółowe kalendarium zdarzeń, aby wszyscy czytelnicy mogli wyrobić sobie zdanie na temat tego, jakie działania podejmowali w tej sprawie rodzice uczniów, dyrektor i przedstawiciele samorządu.  

W najbliższym, papierowym wydaniu gazety, przyjrzymy się potwierdzonym w czasie kontroli zleconej przez grodziskie Biuro Oświaty, nieprawidłowościom dotyczącym finansów placówki w latach 2017-2019. Protokół pokontrolny – wobec nie umieszczenia go na stronie internetowej szkoły przez dyrekcję – został opublikowany po naszej interwencji, 21 kwietnia 2020 roku, w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Oświaty. Zajrzymy też do zaleceń pokontrolnych, które wydał zastępca Burmistrza, Tomasz Krupski.

Wspaniały patron szkoły z pewnością przekręca się w grobie, obserwując to, co dzieje się przy Al. Marylskiego 3 w Książenicach. Decyzja burmistrza w tej sprawie pokazuje determinację, a także daje wiarę w to, że media lokalne mają naprawdę wielką moc, informując o niełatwych sprawach. Obiektywnie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: