Ponad 4,8 mln zł wsparcia unijnego na wymianę pieców na niskoemisyjne  urządzenia grzewcze otrzymają cztery gminy – Chynów, Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew i Nadarzyn. Dzięki funduszom unijnym wykonana zostanie także termomodernizacja budynków oraz zamontowane panele fotowoltaiczne. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wójt gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski, z-ca burmistrza Grodziska Mazowieckiego Piotr Galiński, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki i wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński.

BLISKO 1,5 MLN ZŁ Z UE DLA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO NA POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Dzięki środkom unijnym również na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wymienione zostaną urządzenia grzewcze. Nowe ekologiczne kotły zamontowane będą w 16 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Przedsięwzięcie dotyczy także przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych w tych budynkach oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ramach projektu wsparcie otrzyma grupa 273 osób zamieszkujących remontowane obiekty. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i do redukcji emisji zanieczyszczeń.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: