Samorząd Województwa Mazowieckiego chce poprawić jakość powietrza w regionie. Służyć ma temu przyjęty przez radnych nowy Program Ochrony Powietrza, który zrealizowany ma być w ciągu najbliższych 6 lat. Co zakłada? Przede wszystkim wyeliminowanie z powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.

POP jest dokumentem zawierającym listę konkretnych działań, jakie wprowadzone mają być przez wszystkie gminy i ich mieszkańców ze względu na utrzymującą się złą jakość powietrza w całym kraju. Zawiera m.in. obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia i wykaz działań niezbędnych do podjęcia, mających poprawić jakość powietrza. To np. nowe nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści, edukacja ekologiczna oraz przede wszystkim inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, tzw. kopciuchów, do czego zobowiązani są wszyscy samorządowcy do końca 2021 r. Co roku gminy zobowiązywane są także do wymiany konkretnej liczby kotłów, na co pozyskują dofinansowania z budżetu województwa, a także do przeprowadzania kontroli palenisk. Za niedostosowanie się do nowych przepisów prawa miejscowego grożą wysokie kary nałożone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, które wynoszą od 50 tys. do 500 tys. zł. Także i sami mieszkańcy za naruszanie przepisów uchwały antysmogowej, czyli m.in. za używanie starych instalacji grzewczych czy palenie śmieci mogą otrzymać mandat w wysokości od 500 do nawet 5 tys. zł.

Samorząd Mazowsza poza wprowadzaniem działań długoterminowych, prowadzących do zmniejszenia stężenia szkodliwych substancji poniżej poziomów dopuszczalnych, określił także działania krótkoterminowe w razie wystąpienia smogu. Przede wszystkim mieszkańcy za pomocą alertów będą informowani o przekroczeniu dopuszczalnych norm, a odpowiednie służby prowadzić w tym czasie będą wzmożone kontrole kotłów, pojazdów i czystości dróg. Sami mieszkańcy będą zobowiązani do przestrzegania określonych zaleceń, czyli korzystania z alternatywnych środków transportu (pieszo, rowerem, komunikacją miejską), niepalenia ognisk i grilli, nieużywania kominka, zawieszenia uciążliwych prac budowlanych, a przy tym zabezpieczenie materiałów sypkich oraz zakazu używania dmuchaw do liści.

Wszystkie działania wpłynąć mają także na poprawę naszego zdrowia. Szacuje się bowiem, że co roku  ok. 6 tys. mieszkańców Mazowsza umiera z powodu złej jakości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza to nowotwory płuc, choroby układu krążenia, a także różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: