23 obiekty sportowe z subregionu warszawskiego zachodniego ze wsparciem władz Mazowsza

Remont boiska sportowego w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, budowa skateparku w Lesznie czy budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w Starej Wsi to trzy spośród 23 inwestycji z subregionu warszawskiego zachodniego, które decyzją radnych województwa otrzymają dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Na ich realizację w budżecie Mazowsza zarezerwowano ponad 3,8 mln zł.

Zainteresowanie programem było ogromne podkreśla marszałek Adam Struzik. – Ta edycja jest wyjątkowa. Wpłynęło do nas ponad 270 wniosków. To prawie tyle, ile obiektów sportowych udało się wybudować lub wyremontować w ramach naszego programu od początku jego istnienia. Wybór nie był łatwy, bo wśród tych wszystkich zgłoszeń było mnóstwo bardzo dobrych, ciekawych i przede wszystkim od dawna wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Dlatego po analizie postanowiliśmy zwiększyć pulę środków przeznaczonych na ten cel z pierwotnie zakładanych 10 mln zł do prawie 31 mln zł. W ten sposób daliśmy szansę wszystkim samorządom, które przygotowały dobre wnioski i przedstawiły najciekawsze inicjatywy.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej (MIWIS) to autorski program samorządu Mazowsza, który realizowany jest od 2018 r. Od początku jego trwania w całym regionie udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów sportowych. W tym roku z ponad 270 nadesłanych wniosków radni województwa wskazali 206 inwestycji, które w ramach MIWIS otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości blisko 31 mln zł. Wśród tych projektów znalazły się również 23 inwestycje z subregionu warszawskiego zachodniego, zauważa przewodniczący sejmikowej komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba. – Na ich realizację przeznaczyliśmy ponad 3,8 mln zł. Powstaną nie tylko nowe obiekty, jak np. boisko i bieżnia przy szkole w Wojszczycach. Odnowione zostaną też te, które wymagają pilnych remontów i modernizacji, w tym m.in. Orlik w Żółwinie czy korty tenisowe w Cegłowie.

W ramach MIWIS 2021 o pomoc finansową mogły ubiegać się zarówno gminy, jak i powiaty z województwa mazowieckiego. Otrzymane wsparcie mogło zostać przeznaczone nie tylko na budowę nowych obiektów sportowych, ale także na modernizację lub remont już istniejących, w tym m.in. hal i boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych, a także siłowni plenerowych, pumptracków czy też placów sportowo-rekreacyjnych (z wyłączeniem placów zabaw). Ważne by każdy obiekt zgłoszony do programu służył masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz był ogólnodostępny.

Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.

W naszej okolicy dofinansowane zotały następujące projekty:

Nazwa Wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Powiat Pruszkowski

Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie

199 804,00 zł

Powiat Grodziski

Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

119 440,00 zł

Gmina Michałowice

Szkoła w Nowej Wsi – modernizacja obiektów szkolnych

187 730,00 zł

Gmina Nadarzyn

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w miejscowości Stara Wieś

199 500,00 zł

Gmina Milanówek

Stworzenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla historycznych niekrytych kortów tenisowych w Milanówku

162 360,00 zł

Gmina Brwinów

Modernizacja boiska Orlik w Żółwinie w zakresie boiska wielofunkcyjnego

200 000,00 zł

Gmina Baranów

Modernizacja kortów tenisowych w miejscowości Cegłów i rewitalizacja terenów otoczenia wokół kortów

85 500,00 zł

Polub nas na Facebook