Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Milanowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyła się w dniu 29 września 2012 r. w Teatrze Letnim MCK. Jak powiedziała w swoim wystąpieniu Prezes Dominika Inkielman, MU3W działa już 8 lat i jest pierwszym i jedynym Uniwersytetem Trzeciego Wieku w powiecie grodziskim, zarejestrowanym w KRS i posiadającym status organizacji pożytku publicznego.

Uroczystość rozpoczęło powitanie gości, a wśród nich: Ireny Wóycickiej – Podsekretarza Stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciecha Hardta – Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, Jerzego Wysockiego – Burmistrza Milanówka, ks. prałata Zbigniewa Szysza, siostry Anny Ciesielskiej oraz licznie zebranych słuchaczy.

Po powitaniu, którego dokonała Elżbieta Przeździecka, wspierana przez Elżbietę Butzke, głos zabrała Prezes Dominika Inkielman, rozpoczynając swoje wystąpienie od odczytania listu, skierowanego do uczestników inauguracji roku akademickiego MU3W przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego (tekst listu zamieszczamy pod artykułem). Następnie przedstawiła osiągnięcia z 8 lat działalności Uniwersytetu, na które składają się: wystąpienia 175 wykładowców, z których niektórzy spotykali się ze słuchaczami MU3W dwa, a nawet trzy razy; 33 saloniki literackie; 175 słuchaczy, z których najstarszy urodzony jest w 1922 roku, a najmłodszy w 1962 roku; liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne; nawiązane kontakty z innymi uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi, własna strona internetowa, cyklicznie wydawana gazetka, spotkania towarzyskie, bale karnawałowe. Kończąc wystąpienie, Dominika Inkielman podziękowała swojemu mężowi za przygotowanie prezentacji osiągnięć MU3W, wyświetlanej podczas wystąpienia.

Po wystąpieniu Dominiki Inkielman głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Wojciech Hardt, przekazując wyrazy uznania i gratulacje oraz informując, że Rada Powiatu przyznała Dominice Inkielman zaszczytny tytuł Mecenasa Kultury. Gratulacje Pani Prezes złożył również Burmistrz Jerzy Wysocki, zapewniając o swojej przychylności i wsparciu dla działań podejmowanych przez MU3W.

Następnie miała miejsce uroczysta immatrykulacja trzech nowych słuchaczy, odśpiewanie przez zebranych Gaudeamus igitur oraz wykład inauguracyjny Ireny Wóycickiej, nawiązujący do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, szczególnie istotnej w sytuacji szybko postępujących zmian demograficznych. Kończąc wykład Irena Wójcicka złożyła gratulacje Zarządowi MU3W i słuchaczom. Relacja z inauguracji znalazła się 30 września, w aktualnościach, na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP.

Po części oficjalnej zebrani uczestniczyli w wieczorze poetycko-muzycznym „Nic dwa razy się nie zdarza” przygotowanym przez Małgorzatę Ciechomską i Jacka Łocza, który wraz z Przemkiem Olczakiem towarzyszył jej grą na gitarze. Mogli również podziwiać portret Wisławy Szymborskiej malowany podczas uroczystości przez Julię Przerwa-Tetmajer. Inaugurację zakończyło spotkanie towarzyskie.

List Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: MU3W - Inauguracja roku akademickiego 2012/2013


To może Cię zainteresować: