To jedna z ważniejszych informacji przekazanych przez Burmistrza Jerzego Wysockiego podczas sesji Rady Miasta w dniu 1 grudnia. Skrzyżowanie ul. Królewskiej z Piłsudskiego i Nowowiejską jest przeciążone i niebezpieczne, tak więc ewentualni inwestorzy wcześniej muszą zainwestować w rozwiązania komunikacyjne.

Jedynie wniosek Mifamu o warunki zabudowy dla hali produkcyjnej, warunkującej modernizację zakładu, został zaakceptowany. Dwaj inni inwestorzy otrzymali odmowę.

Wchodzący na salę obrad Rady Miasta byli zaskoczeni obecnością kilku „mundurowych”.Za chwilę obecność mundurowych miała się wyjaśnić i był to bardzo przyjemny początek sesji. Okazuje się, że Burmistrz Jerzy Wysocki otrzymał od Komendanta Powiatowego Krzysztofa Krzyżanowskiego pismo, z którego wynikało, że policjanci z Milanówka , w okresie 9 miesięcy 2009r, osiągnęli najlepsze wyniki w garnizonie stołecznym (wykrywalność przestępstw 73%). Burmistrz docenił i nagrodził skuteczność działań „naszych” policjantów. Nagrodzony również został strażnik miejski Jakub Nartonowicz za współdziałanie z policją przy wykryciu sprawców kradzieży z włamaniem i odzyskaniu łupów. Poczuliśmy się bezpieczniej. Brawo!

W swoim sprawozdaniu z prac między sesjami Burmistrz poinformował między innymi o:

  • zawieszeniu rozmów związanych z uruchomieniem Szybkiej Kolei Miejskiej do Brwinowa, Milanówka i Grodziska Mazowieckiego z powodu zmian na stanowisku prezesa spółki. Wspólny bilet na dojazd do Warszawy i jazdę środkami komunikacji miejskiej będzie się wiązał ze sporymi dopłatami z kasy miasta,
  • gotowości do wykupu jednego udziału w kwocie 10 tyś. zł. w Mazowieckiej Agencji Energetycznej, po wprowadzeniu niezbędnych zmian ustawowych umożliwiających dofinansowanie instalacji baterii słonecznych,
  • przekazaniu w dniu 16 listopada br do RIO projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
  • złożeniu wniosku o dofinansowanie z funduszu spójności kanalizacji miejskiej; wniosek został zaakceptowany od strony formalnej.

Ponadto Radnym przekazano Projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miasta, nad którym będą obradować w styczniu.

Przyjęto kilka uchwał, między innymi w sprawach: zmian budżetu miasta na 2009 rok, zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2013, ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Niestety, nie przyjęto, przewidzianej programem obrad, uchwały zatwierdzającej zmodyfikowany Statut Miasta Milanówka. Statut zawierał błędy i nawet dość długa przerwa w obradach, w trakcie której Komisja Statutowa próbowała je usunąć, nie wpłynęła na poprawę jakości dokumentu. Tak więc Radni przegłosowali bardzo rozsądny wniosek jednego z nich, by statut – dokument o tak ogromnej randze spokojnie poprawić i głosowanie nad nim przenieść na następną sesję. Niepokój może budzić wypowiedz jednego z członków Komisji Statutowej, który broniąc Statutu próbował tłumaczyć Radnym zgłaszającym wątpliwości, jak należy czytać lub rozumieć poszczególne zapisy. Dobrze by było, by zapisy poprawionego Statutu były jednoznaczne i nie wymagały wykładni.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: