Mieszkańcy Milanówka już niedługo będą płacić mniej za wywóz śmieci. Na wniosek Burmistrza Jerzego Wysockiego, Rada Miasta obniżyła w zeszły czwartek opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe, niższe stawki wejdą w życie od 1 lipca 2014 r.

Dotychczas mieszkańcy Milanówka płacili w zabudowie jednorodzinnej za odpady posegregowane 15 zł od osoby, jeśli nieruchomość zamieszkiwało do czterech domowników. Od lipca właściciel nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż cztery osoby zapłaci po 12 zł od każdego mieszkańca. Tam, gdzie jest więcej domowników, opłata będzie wynosiła 6 złotych.W przypadku odpadów zmieszanych, w zabudowie jednorodzinnej milanowianie zapłacą kolejno 24 i 12 zł od jednego mieszkańca.

Według analiz milanowskiego magistratu ogólny strumień odbieranych odpadów komunalnych uległ zmniejszeniu. Umożliwiło to negocjacje obowiązującej umowy z firmą Eko-Hetman, obsługującą Milanówek.

"Podstawą do złożenia przez mnie do Rady Miasta wniosku o obniżenie stawek opłaty śmieciowej były zakończone sukcesem negocjacje z firmą Eko-Hetman.  Te negocjacje to trudne, długie trzy miesiące rozmów. Na zdrowy rozum nikt sam z siebie bez powodu nie chce obniżać wynagrodzenia za wykonywana usługę. Na szczęście powód się znalazł’’ – mówi Burmistrz Milanówka – Jerzy Wysocki i dodaje: ,,odnotowaliśmy wyraźny spadek ilości zbieranych odpadów w rozkładzie miesięcznym, porównując I kwartał 2014 roku do II półrocza 2013 roku. Śmiało można powiedzieć, że nasi Mieszkańcy nam w negocjacjach pomogli.  Eko-Hetman zgodził się na obniżenie o 16% miesięcznego wynagrodzenia, a Rada Miasta w następstwie zgodziła się na obniżenie stawek opłaty -śmieciowej o 20%".

Przypomnijmy, że przyczyną podwyższenia stawek za odbiór odpadów był wynik rozstrzygniętego pod koniec 2013 roku drugiego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pierwszy przetarg przeprowadzony w czerwcu 2013 roku został unieważniony ze względu na rażąco niską cenę, zaproponowaną przez jedną z firm. Drugi przyniósł już znacznie wyższą kwotę, która obowiązuje od stycznia 2014 r.

Zestawienie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  do 30 czerwca 2014 r. i od 1 lipca 2014 r.

 
ZABUDOWA JEDNORODZINNA

ODPADY
POSEGREGOWANE

Do
4 osób

15 zł
12 zł

Powyżej 4 osób

               8 zł
 6 zł
ODPADY ZMIESZANE

Do
4 osób

              30 zł
24 zł

Powyżej 4 osób

              15 zł
 12 zł
ZABUDOWA WIELORODZINNA

ODPADY POSEGREGOWANE

13 zł
10 zł

ODPADY ZMIESZANE

26 zł

          20 zł

 
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: