Zmiany w odbiorze odpadów w Milanówku i w Podkowie Leśnej

Na ostatniej sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej uchwalono nowe stawki za odbiór odpadów. W Milanówku koszty odbioru odpadów też uległy zmianie, ale mieszkańcy w konsultacjach społecznych mogą opowiedzieć się za jednym z trzech wariantów finansowania.

Podczas sesji 26 stycznia 2015 roku podkowiańscy radni ustalili nowe stawki za odbiór odpadów w następujących wysokościach:

  • 15 zł/miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku gdy od pady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 30 zł/miesiąc gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Konieczność podwyżki opłat dotyczy też Milanówka. W 2016 roku, koszt funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Milanówku to 2 516 270,30 zł. Niestety przy obecnych stawkach system ten nie bilansuje się. Tu jednak mieszkańcy będą mogli w konsultacjach społecznych wybrać jeden z trzech wariantów i określić ile chcą zapłacić za odbiór odpadów, a ile pieniędzy ma pochodzić z budżetu miasta, czyli z ich podatków, które mogłyby być przeznaczone np. na inwestycje.

Jeden z wariantów, to pozostawienie obecnych stawek bez zmian i jest to jedyny wariant, który wymaga dopłat z budżetu. Dwa z wariantów zakładają zróżnicowanie stawek ze względu na zabudowę jedno i wielorodzinną. Przedstawiamy je poniżej:


Konsultacje potrwają do 23 lutego 2016 rok. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na załączonym formularzu, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Milanówka, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na załączonym formularzu: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: e-mail: osz@milanowek.pl lub emiliamisiak@milanowek.pl

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: