Czy nie za szybko?

W ostatnich dniach część mieszkańców Podkowy Leśnej protestuje przeciwko nadaniu honorowego obywatelstwa Katarzynie i Arturowi Tusińskim. W całym mieście znajdują się plakaty zachęcające do podpisania protestu.

Artur Tusiński sprawował stanowisko burmistrza Podkowy Leśnej w dwóch ostatnich kadencjach. Dla części mieszkańców jego działania były mocno kontrowersyjne. Z jednej strony, na płaszczyźnie infrastrukturalnej nastąpił rozwój, z drugiej – działaniom burmistrza towarzyszyły liczne konflikty społeczne.

Były już burmistrz zdecydował nie startować w ostatnich wyborach, a na początku maja nastąpiło zaprzysiężenie IX kadencji, której twarzą, jako burmistrz, została Magdalena Eckhoff. W ostatnich dniach Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb – współpracujący z Burmistrzem na tym samym stanowisku w poprzedniej kadencji – wystąpił z propozycją nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Katarzynie i Arturowi Tusińskim.

Zapewne wniosek ten zostanie w Podkowie poważnie przedyskutowany. Pytanie jednak, czy składanie go kilka miesięcy po zakończeniu kadencji nie było za wczesne, zwłaszcza, że do dziś symbol konfliktów – podkowiański staw dalej nie jest ukończony. Protest wraz z uzasadnieniem prezentujemy poniżej


My, niżej podpisani, mieszkańcy Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna, protestujemy przeciwko nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Ogrodu Podkowa Leśna Pani Katarzynie Tusińskiej oraz Panu Arturowi Tusińskiemu przez Radę Miasta Podkowa Leśna.

UZASADNIENIE:
W naszej opinii Artur Tusiński i Katarzyna Tusińska nie spełniają kryteriów przyznawania zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ogrodu Podkowa Leśna określonych w uchwale Rady Miasta Podkowa Leśna „UCHWAŁA NR 104/XXIV /2008 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz zasad i trybu jego nadawania”. Według obowiązujących zasad odznaczone osoby powinny szczególnie zasłużyć się dla miasta w dziedzinie polityki, gospodarki, nauki, kultury i sportu. Odznaczyć można również osoby wybitne oraz bezinteresownie działające na rzecz Podkowy Leśnej. Należy podkreślić, że standardem wyróżniania za działania na rzecz miasta osoby jest działalność pro bono. Działania realizowane na rzecz miasta oraz mieszkańców, nie mogą być podejmowane z tytułu obowiązków służbowych, za które pobierane jest wynagrodzenie. Istotą przyznania tej szczególnej Nobilitacji jest bezinteresowna praca społeczna na rzecz Miasta Podkowa Leśna. Ponadto uważamy, że odznaczenie powinny otrzymywać osoby wspierające dialog i rozwój poczucia wspólnoty oraz pozytywne relacje społeczne. Z powodu licznych kontrowersji oraz podziałów społecznych, z powodu spraw sądowych z mieszkańcami, trwających postępowań karnych, wyroków sądowych i decyzji administracyjnych stwierdzających naruszenie prawa, oraz wielu nieodpowiednich, często obraźliwych zachowań, które miały miejsce w przestrzeni zarówno nieformalnej jak i publicznej, nie można przyznawać zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ogrody Podkowa Leśna osobom tego pokroju. W naszej opinii osoby budzące tyle kontrowersji nie powinny być nobilitowane poprzez nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, gdyż naraża to na niszczenie społecznych i kulturowych więzi łączących wspólnotę mieszkańców Podkowy Leśnej oraz deprecjonuje rangę tego wyróżnienia. Honorowe obywatelstwo naszego miasta powinno być powodem do dumy, zarówno dla osób honorowanych, jak i dla całej społeczności.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: