Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Są jednak wyjątki…

Wyjątkiem są pojazdy przewożące towary niebezpieczne, te z  urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego, czy holujące pojazd silnikowy (do 30 km/h), motocykle, którymi przewozi się dziecko w wieku do lat 7 (do 40 km/h) i samochody ciężarowe przewożące osoby poza kabiną kierowcy (do 50 km/h).

Warto pamiętać, że zgodnie z art. 21 ustawy Prawo o ruchu drogowym, organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na obszarze zabudowanym.

Warto wiedzieć…

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: