Uprzejmie informuję, że w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim z dniem 1 października 2016 roku rozpocznie działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 r. ż., wymagającym ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności Barthela otrzymają 40-65 punktów.

Dzienny Dom Opieki Medycznej będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:
1. pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
2. pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielane zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Pobyt pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny i może trwać od 30 do 120 dni.

Kwalifikację pacjenta do Dziennego Domu Opieki Medycznej przeprowadzi Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, który wyznaczy termin rozpoczęcia pobytu pacjenta w dziennym domu opieki medycznej.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej według załączonego wzoru wydaje:

1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
2. w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

Do skierowania należy załączyć ocenę stanu klinicznego według załączonego wzoru.

Pobyt pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny i może trwać od 30 do 120 dni.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej Pacjent składa w Kancelarii Szpitala lub wysyła pocztą na adres: SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II; ul. Daleka 11; 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub email: sekretariat@szpitalzachodni.pl.

Kwalifikację pacjenta do Dziennego Domu Opieki Medycznej przeprowadza Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, który wyznacza termin rozpoczęcia pobytu pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej.

Zakres pracy Dziennego Domu Opieki Medycznej określa regulamin organizacyjny (w załączeniu).

Szczegółowych informacji dotyczących działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w Szpitalu Zachodnim udzieli w godz. 9.00 - 15.00:
Katarzyna Rymuszka telefon (22) 755 91 11
Małgorzata Chajneta telefon 668 183 461

Zachęcam lekarzy do korzystania z oferty DDOM dla dobra pacjentów.

Dyrektor Szpitala
Krystyna Płukis

Do pobrania: Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: