Przy Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Maz. powstać ma lądowisko dla śmigłowców sanitarnych i ratowniczych, co jest jednym z wymogów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnych oddziałów ratunkowych. Problem stanowi jednak sfinansowanie takiego zadania.

Obowiązek posiadania przez SOR lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców nie jest nowym pomysłem. Już w 2011 r. ówczesny minister zdrowia przewidywał w odpowiednim rozporządzeniu konieczność budowy takiej infrastruktury przez szpitale. Jednak do 2014 r., kiedy to nowe przepisy miały wejść w życie, większość placówek nie była na to przygotowana. Termin przesunięto więc do 2017 r., a następnie do 1 stycznia 2021 r. Pandemia jednak pokrzyżowała te plany i datę powiązania SOR-ów z lądowiskami ustalono ostatecznie na 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z nowymi wymogami lotnisko lub całodobowe lądowisko powinno być zlokalizowane w niewielkiej odległości od oddziału tak, aby możliwe było jak najszybsze przyjęcie pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. I choć to rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia pracę ratowników z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, to okazuje się, że największy problem stanowi finansowanie takiego zadania. I przed takim samym dylematem stoi również Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni w Grodzisku Maz., gdzie o lądowisku myśli się już od ponad 12 lat, ale zwyczajnie brakowało na ten cel odpowiednich funduszy. – Wystąpiliśmy wiosną do Marszałka województwa mazowieckiego o wsparcie tego przedsięwzięcia i po około pół roku otrzymaliśmy informację, że jest możliwość współfinansowania zadania. W momencie, gdy składaliśmy wniosek, wartość inwestycji szacowana była na 6,2 mln zł. Założenie było takie, że połowę tej kwoty pokryje dofinansowanie, a drugą część Gmina Grodzisk Maz. i Powiat Grodziski. Dziś wiadomo już, że potrzebna będzie znacznie większa kwota z uwagi na rosnące ceny materiałów – informuje Starosta grodziski, Marek Wieżbicki.

Przypomnijmy, że Mazowsze wsparło inwestycję kwotą 3,6 mln zł, która przekazana ma być w dwóch transzach – 543 760 zł w 2022 r. i 3 056 240 zł w 2023 r. – Mam nadzieję, że inwestycja powstanie, ale wszystko wskazuje na to, że dopiero w 2023 r. Pozostaje tylko kwestia pozyskania środków na pokrycie brakującej kwoty i na tą okoliczność chcemy się zwrócić do sąsiednich gmin o wsparcie. Jest to sprawa otwarta, bo nie wiemy, na ile te gminy są w stanie wesprzeć nas w tym zadaniu. Na pewno wesprze nas Grodzisk Maz., bo to już mamy uzgodnione z Burmistrzem Grzegorzem Benedykcińskim. Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu od Marszałka, szpital wystąpił również z prośbą o pomoc do Ministerstwa Zdrowia. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że możliwe są trzy ścieżki uzyskania takiego wsparcia – z Funduszu Medycznego, budżetu państwa i środków UE. Te nabory będą jednak dopiero ogłaszane i póki co, będziemy próbować samodzielnie finansować tę inwestycję – dodaje Starosta.

O tym, jak ważna jest to inwestycja, nie trzeba nikogo przekonywać. Do Szpitala Zachodniego przyjmowani są pacjenci z udarem, zawałem czy innymi poważnymi chorobami i urazami, a także ofiary wypadków drogowych, gdzie kluczowy jest czas udzielenia pomocy. Dramaturgii sytuacji dodaje również fakt, że grodziska placówka, jako jedyna w najbliższej okolicy, posiada SOR, gdzie w zeszłym roku przyjęto blisko 24 tys. pacjentów, z czego 40,5% z terenu Powiatu Grodziskiego. Dlatego też budowa lądowiska dla śmigłowców staje się obecnie priorytetowym zadaniem Starostwa.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: