28 stycznia br. w budynku grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podczas której policjanci podsumowali efekty swojej pracy w 2019 roku. W spotkaniu oprócz kadry kierowniczej jednostki uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych i samorządowych. Po przedstawieniu wyników pracy grodziskich policjantów, komendant podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków służbowych. Szczególne podziękowania otrzymały również władze samorządowe za bardzo dobrą współpracę oraz wsparcie finansowe.

Dziś w sali herbowej grodziskiej komendy Policji odbyła się narada roczna, podsumowująca działania podejmowane przez policjantów powiatu grodziskiego w 2019 roku.  Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim- inspektor Dariusz Lubański przedstawił prezentację zawierającą wyniki pracy całej jednostki w minionym roku.  Na zakończenie komendant podziękował grodziskim funkcjonariuszom za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych i dobre wyniki ich pracy. Wskazał także obszary, w których policyjne działania napotykają na trudności, między innymi na braki kadrowe.

Dzisiejsze spotkanie było również okazją do podziękowania władzom samorządowym i instytucjom z całego powiatu za bardzo pozytywną współpracę. Komendant podkreślił wagę udzielanego wsparcia finansowego, dzięki któremu codzienna służba policjantów może być łatwiejsza i skuteczniejsza. Przekazane środki z budżetu samorządów umożliwiły między innymi zakup 2 nowych radiowozów, dofinansowanie procesu inwestycyjnego na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie, czy sfinansowanie 2 etatów pracowników cywilnych. Dzięki wsparciu finansowemu wszystkich samorządów policjanci zrealizowali także 911 służb ponadnormatywnych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: