Z problemem słabej oferty lokalnych połączeń autobusowych boryka się większość mieszkańców żyjących poza dużymi miastami. Nie inaczej było na naszym terenie. Jeszcze kilka lat temu pisaliśmy o likwidacji kolejnych połączeń. Na szczęście, dzięki staraniom podjętym przez władze powiatu, przy współpracy z gminami, zmienił się ostatnio ten trend, a na ostatniej sesji Rady Powiatu, 28 stycznia br. formalnie powołany został Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą "Grodziskie Przewozy Autobusowe".

Lokalne połączenia autobusowe od dawna były deficytowe i obsługiwane niejednokrotnie pojazdami zniechęcającymi do korzystania z nich. Problem w mniejszym stopniu dotyczył mieszkańców miejscowości usytuowanych wzdłuż linii kolejowych, ale ci także jakoś do pociągu muszą dotrzeć. Zauważały to władze poszczególnych gmin, próbując już od kilku lat, we współpracy z Grodziskiem Mazowieckim, organizować połączenia autobusowe. Oferta ta była jednak bardzo często zbyt uboga i nie zadawalała mieszkańców.

Sytuacja zmieniła się w zeszłym roku, gdy władze powiatu grodziskiego przejęły obowiązek koordynacji połączeń autobusowych na swoim terenie. – Nie ukrywam, że w całej sprawie ogromną rolę odegrały dwie gminy – Grodzisk Mazowiecki i Żabia Wola, które prowadząc komunikacje gminne, wsparły nas merytorycznie - mówił nam Starosta grodziski Marek Wieżbicki.

Od 15 lipca 2020 r. w ramach powiatowej komunikacji autobusowej funkcjonuje 12 linii autobusowych. Na ich funkcjonowanie władzom powiatu udało się pozyskać ponad 3,7 mln zł dotacji z funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Linie obsługiwało 31 autobusów o pojemności od 24 do 100 pasażerów.  Pomimo wielu problemów związanych z pandemią, udało się zrealizować przewozy w wysokości 1 157 412,38 wozokilometrów. Przewieziono 274 394 pasażerów (statystyki na podstawie sprzedanych biletów).

Plany na ten rok są jeszcze ambitniejsze. Uruchomione zostały dwie dodatkowe linie, a planowana liczba wozokilometrów wzrośnie do 2 951 428,99. Wykorzystane zostaną 54 autobusy (łącznie z rezerwowymi), a co najmniej 55% z nich będzie wyprodukowane po 2015 r. Warto zaznaczyć, że na uruchomienie przejazdów udało się pozyskać 8 854 286,97 zł dotacji. 

W celu obsługi i wspólnej organizacji komunikacji autobusowej planuje się powołanie Związku Powiatowo-Gminnego. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Powiatu. Kolejne, analogiczne uchwały będą podejmować rady gmin: Baranowa, Grodziska Mazowieckiego, Jaktorowa, Milanówka, Żabiej Woli oraz Błonia. – Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie zbiorowym, obecnie organizowane przez powiat grodziski przewozy dają możliwość organizowania jedynie linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin, nie wykraczając poza granice powiatu – mówił nam Starosta grodziski Marek Wieżbicki. – Związek Powiatowo-Gminny ma natomiast możliwość tworzenia połączeń w granicach administracyjnych gmin i powiatów, które utworzyły związek. Umożliwia to tworzenie lepszych i bardziej dopasowanych do potrzeb społeczności lokalnej połączeń autobusowych – dodał starosta.

Co ważne, zgodnie z ustawą, powołany związek ma wyższy priorytet przy staraniu się o pozyskanie dotacji. W zeszłym roku wykorzystanych zostało nieco ponad 1/3 środków przeznaczonych dla województwa mazowieckiego. W tym roku wnioski zostały złożone na kwotę bliską limitowi dla naszego województwa. Przyjęta strategia pozwoli więc na zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania w przyszłości. Pytanie – jak te działania wpłyną na jakość komunikacji i ekologię?

- W latach 2020 i 2021 umowy z przewoźnikami były zawierane w trybie zakłóceniowym, z uwagi między innymi na istotne ograniczenia czasowe. Przy wyłanianiu przewoźników na kolejne lata, mam nadzieję, że już przez Związek Powiatowo-Gminny, z całą pewnością będą stawiane warunki co do zasilania autobusów paliwami alternatywnymi. Do tego zobowiązuje nas ustawa o elektromobilności. – mówił nam Starosta Marek Wieżbicki.

Dostępność do komunikacji publicznej jest jednym z wyznaczników rozwoju społeczeństwa. Punktualnie jeżdżące autobusy, utrzymane w dobrym stanie są niezbędne zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. To za ich pomocą uczniowie dojeżdżają do szkół, a starsze osoby do lekarza, sklepów czy urzędów. Sprawnie działająca komunikacja wpływa też na poprawę stanu powietrza. Z ciekawością będziemy obserwować dalszy rozwój komunikacji autobusowej w naszym rejonie.


Ceny biletów jednorazowych normalnych:
- na terenie miasta Grodzisk Maz.: 2zł,
- na terenie jednej gminy: 3zł,
- na terenie trzech gmin: 4zł.
Ceny biletów miesięcznych:
- na terenie miasta Grodzisk Maz: 40zł,
- na terenie jednej gminy: 75zł
- na terenie dwóch gmin: 100zł.
Od powyższych cen obowiązują ulgi ustawowe.

Od 20 października 2020 osoby, które zakupią bilet miesięczny w obrębie miasta łub jednej gminy mogą podróżować wszystkimi Iiniami powiatowyrni w obrębie miasta lub gminy, na którą został zakupiony bilet miesięczny.

Ulgi samorządowa na prżejazdy (100% ceny biletu) dotyczą:

  • mieszkańców danej gminy, którzy ukoncżyli 70 rok życia po okazaniu dowodu osobistego,
  • honorowych dawców krwi którzy oddali co najmniej 3 litry kiwi w przypadku kobiet i 6 litrów w przypadku mężczyzn, po okazaniu legitymacji honorowego dawcy krwi.

W cenniku obowiązują również bilety jednorazowe mieszkańca ważne w obrębie jednej gminy lub miasta po okazaniu karty mieszkańca lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy. Od 20 października 2020r, ceny tych biletów wynoszą 1 zł na terenie miasta i 2 zł na terenie gminy.

Wprowadzono również bilet rniesięcżińy dla osoby, która posiada ważny bilet miesięczny długookresowy Kolei Mazowieckich lub Warszawskiej Kolei Dojazdowej lub linii Warszawa-Mszczonów. Bilety te kosztują na terenie miasta i gminy 10 żl

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: