Ministerstwo Zdrowia nakazuje utworzyć SOR w powiecie pruszkowskim

Jest szansa na odciążenie grodziskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)! Ministerstwo Zdrowia zobowiązało Wojewodę Mazowieckiego do wskazania szpitala, w którym uruchomiony zostanie SOR dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego.

Obecna sytuacja w SOR szpitala zachodniego generuje wielogodzinne oczekiwanie na pomoc.

Rada Powiatu Grodziskiego niejednokrotnie apelowała, by zostały rozpoczęte działania, które polepszyłyby sytuację pacjentów i odciążyły powiatową placówkę.

28 lutego 2019 roku przez Radę Powiatu Grodziskiego została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały ratunkowe.

Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego chociażby w powiecie pruszkowskim spowodowałoby odciążenie grodziskiej placówki, skróciłoby tym samym czas oczekiwania na pomoc medyczną dla mieszkańców.

Sprawą zajęło się ministerstwo zdrowia, które poparło stanowisko Rady Powiatu Grodziskiego. Z upoważnienia ministra zdrowia, sekretarz stanu w tym resorcie, Józefa Szczurek-Żelazko napisała stosowne pismo do wojewody mazowieckiego, Zdzisława Sipiery, który jako organ jest odpowiedzialny za organizację systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa.

Pismo prezentujemy poniżej:

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: